icon

Vrijdag – Papadag – Ontslag

Een werkende vader wilde graag op vrijdag thuis zijn, zodat hij zijn dochter van vier van school zou kunnen halen. Ouders met (jonge) kinderen weten dat dit een gewilde dag is om vrij te hebben, dochters van vier zijn dan namelijk al om 12 uur vrij dus er zijn per saldo minder opvanguren nodig, en het weekend begint lekker vroeg. Er zijn dus veel werkende ouders die op vrijdag (of op woensdag) thuis zijn, omdat ze nu eenmaal part-time werken of omdat ze ouderschapsverlof hebben aangevraagd. Dat laatste wilde deze vader ook.

Zijn verzoek om op vrijdag ouderschapsverlof te mogen opnemen werd evenwel geweigerd door zijn werkgever, een middelbare school. De werkgever wees daarbij op roostertechnische en onderwijskundige redenen. De maandag en de woensdag kon de vader eventueel wel verlof opnemen, op de andere dagen was hij ingeroosterd en de school zag geen mogelijkheid om dit op een andere wijze te regelen. Op 21 juli 2011 heeft de school het definitieve lesrooster bekend gemaakt. Dan ontvangt de school op 8 september 2011 een e-mail, waarin de vader aankondigt dat hij de daaropvolgende dag alsmede alle daaropvolgende vrijdagen zijn lessen niet zou geven. Op 9 en 16 september 2011 komt hij inderdaad niet op zijn werk.

De school merkt dit aan als werkweigering en schorst de vader; bij de kantonrechter wordt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens een dringende reden. De kantonrechter wijst dat verzoek – terecht – toe.

De betreffende uitspraak is voor onderwijsinstellingen interessant omdat hierin wordt overwogen dat het nastreven van een onderwijskundig kwaliteitsniveau wordt aangemerkt als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang in de zin van de Wet arbeid en zorg op grond waarvan een verzoek om op een bepaalde dag ouderschapsverlof op te nemen, kan worden afgewezen. Vanzelfsprekend dient de school dit wel goed te onderbouwen, zie daarover onderdeel 5.1.2 van de uitspraak. Volgens de kantonrechter is voldoende vast komen te staan dat de door de vader voorgestelde roostertechnische alternatieven niet realiseerbaar zijn zonder aantasting van het, onder andere door het lesrooster nagestreefde, onderwijskundige kwaliteitsniveau. Kortom, de werkgever mocht van de vader vragen dat hij zijn ouderschapsverlof op een andere dag zou opnemen.

Voordat de kantonrechter toekomt aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst, moest eerst nog worden vastgesteld of het verzoek verband houdt met een opzegverbod. Dat verband is er volgens de kantonrechter wel degelijk, ook als is de zaak uiteindelijk op de spits gedreven doordat de vader – ondanks een waarschuwing – weigerde op het werk te verschijnen. Het verzoek is immers te herleiden tot de omstandigheid dat de vader zijn recht op ouderschapsverlof geldend wilde maken, en die omstandigheid is als opzegverbod in artikel 7:670 lid 7 BW neergelegd.

Wat de vader echter opbreekt is dat hij de discussie over het recht op ouderschapsverlof niet in een kort geding aan een rechter heeft voorgelegd, en zich pas een dag vantevoren afmeldt. Doordat hij vervolgens de week daarop, ondanks dat hij was gewaarschuwd, nogmaals zijn klas liet zitten, was er in de ogen van de kantonrechter sprake van herhaalde werkweigering, en daarmee reden om hem met onmiddellijke ingang te ontslaan. Zo geschiedde uiteindelijk met de uitspraak van de kantonrechter alsnog. De vader is op vrijdag thuis, maar zonder baan. Principes zijn duur.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vrijdag – Papadag – Ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief