icon

Gemeente Amsterdam legt bestuurlijke boete op bij illegale woningonttrekking

“Gemeente Amsterdam legt bestuurlijke boete op bij illegale woningonttrekking.” Zo luidde de bekendmaking door de gemeente Amsterdam afgelopen zaterdag in het Parool. De gemeente gaat vanaf heden naast de al bestaande dwangsom ook bestuurlijke boetes opleggen bij illegale woningonttrekking. Op deze wijze tracht de gemeente ernstige vormen van woonfraude afdoende terug te dringen en te bewerkstelligen dat de reguliere voorraad aan woningen, gelet op de grote schaarste aan woonruimte in Amsterdam, op peil blijft.

Op grond van de Huisvestingswet is het zonder vergunning verboden een woonruimte die behoort tot (simpel gezegd) de door de gemeente aangewezen woningvoorraad te onttrekken aan de bestemming wonen. Een voorbeeld van woningonttrekking is het ontrekken van de bestemming wonen door de woning te gebruiken als bedrijfsruimte, illegale short stay of als illegaal hotel. Het samenvoegen van woningen en het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte, bijvoorbeeld door kamerverhuur, zijn ook vormen van woningonttrekking. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat niet alleen de eigenaar/verhuurder een woning aan de voorraad kan onttrekken, maar ook de huurder, bijvoorbeeld door buiten medeweten van de verhuurder de woning voor andere doeleinden dan wonen te gebruiken.

De boete voor het onttrekken van een woning aan de woningvoorraad zonder vergunning bedraagt EUR 12.000, – bij de eerste overtreding en (maximaal) EUR 18.500, – indien binnen drie jaar een volgende overtreding plaatsvindt. De bestuurlijke boete biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter een boete op te leggen aan de overtreder van in dit geval de Huisvestingswet. Rechtsbescherming vindt de overtreder overigens in de algemene bezwaar- en beroepsprocedure welke terug te vinden is in de Algemene wet bestuursrecht.

De grondslag voor het opleggen van een bestuurlijke boete is te vinden in de Huisvestingswet en is voor de gemeente Amsterdam nader uitgewerkt in de Regionale Huisvestingsverordening. Beleidsregels over de wijze waarop de gemeente gebruikt maakt van deze bevoegdheid zijn neergelegd in de “Beleidsnotitie bestuurlijke boete Huisvestingswet”, een beleidsnotitie die overigens al in oktober 2009 door de gemeente is opgesteld. De bestuurlijke boete zal de last onder dwangsom niet vervangen, maar wordt naast deze ingezet. Na het opleggen van de bestuurlijke boete dient de overtreder de illegale situatie ongedaan te maken. Gebeurt dat niet dan kan de gemeente ook nog een last onder dwangsom opleggen.

Nu de gemeente haar boetebeleid heeft bekendgemaakt, hoopt zij dat hiervan een preventieve werking uitgaat. ‘Overtreders' zijn dus gewaarschuwd.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gemeente Amsterdam legt bestuurlijke boete op bij illegale woningonttrekking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief