icon

Samenloop consumentenkoop en aanneming van werk

Het leveren en installeren van een keuken, het vervaardigen en leveren van een kunstgebit of maatpak zijn een gemengde overeenkomsten; er zijn elementen van een consumentenkoopovereenkomst en elementen van een overeenkomst tot aanneming van werk. De wettelijke bepalingen ten aanzien van deze overeenkomsten zijn verschillend.

De uitspraak van 21 februari 2012 van het Hof Leeuwarden gaat over de vraag welke wettelijke regeling prevaleert. Dit was in dit geval van belang vanwege de verschillende verjaringstermijnen.

Bij consumentenkoop verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs door verloop van twee jaren (7:28 BW). Dezelfde rechtsvordering uit hoofde van een overeenkomst tot aanneming van werk verjaart na vijf jaar op grond van de algemene regeling in artikel 3:307 BW (nota bene: rechtsvorderingen wegens een gebrek in het opgeleverde werk kennen een verjaringstermijn van twee jaar, art. 7:761 BW en 7:23 BW).

Het Hof wees de vordering van de keukenleverancier tot betaling van de koopprijs af wegens verjaring met verwijzing naar artikel 7:5 lid 4 BW over consumentenkoop en de memorie van toelichting bij dit artikel (TK 2000-2001, 27809 nr. 3). Artikel 7:5 lid 4 regelt dat de bepalingen voor consumentenkoop prevaleren.

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de regel onder meer voorkomt uit de Europese richtlijn (1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999, PbEGL171) die vereist dat, indien het een consumptiegoed betreft, de regels van koop van toepassing zijn. Dit betekent dat indien sprake zou zijn van aanneming van werk, toch ook de regels van consumentenkoop van toepassing zijn, en deze zo nodig de regels van aanneming van werk moeten verdringen. Zou evenwel sprake zijn van een gemengde overeenkomst, dan zijn ingevolge artikel 6:215 BW de bepalingen van beide soorten overeenkomsten van toepassing. Indien deze bepalingen voor een specifieke rechtsvraag niet verenigbaar zijn, moet gekozen worden tussen de regels van koop of van aanneming van werk. De richtlijn vereist echter ook voor dat geval, dat de regels van consumentenkoop prevaleren, zodat voor deze situatie een van artikel 6:215 BW afwijkende regel moest worden gecreëerd. Dat is in artikel 7:5 lid 4 BW tot uitdrukking gebracht.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Samenloop consumentenkoop en aanneming van werk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief