icon

Brief met bezwaarclausule toch geen besluit

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde recentelijk dat een brief van de Staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geen besluit was, hoewel deze wel een bezwaarclausule bevatte. De uitspraak vermeldt niet wat de letterlijke tekst van de bezwaarclausule was, maar een algemeen voorkomende tekst is:

Indien u meent dat u door dit besluit in uw belang bent getroffen, kunt u op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij <organisatie>, <adres>.

De brief betrof een mededeling dat een bepaald bedrag zou worden verrekend met de bedrijfstoeslag. Vervolgens stond er: “U ontvangt hierover de komende maanden een beslissing. Na de verrekening ontvangt u een verrekenbrief waarin staat dat de bedrijfstoeslag 2010 verrekend is met de vordering van de bedrijfstoeslag 2006.” Volgens het college vermeldt de brief daarom uitdrukkelijk dat appellant de beslissing nog ontvangt, en beoogde de Staatssecretaris dus evident niet reeds met deze brief appellantes rechtspositie – door verrekening – te wijzigen. Dat deze brief wel een bezwaarclausule bevat is volgens het CBb ongelukkig, maar bewerkstelligt niet dat de brief niettemin een besluit oplevert.

Bevat een brief een bezwaarclausule, dan betekent dit dus niet automatisch dat daadwerkelijk bezwaar ingesteld kan worden.


Pjotr Lanting is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Brief met bezwaarclausule toch geen besluit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief