icon

Wegracen na beslaglegging

Wegracen na beslaglegging, het komt voor. Zelfs met een raceauto van een advocatenduo.

De casus is als volgt: Een advocatenduo heeft een raceauto die bij een monteur ter reparatie staat. Er ontstaat een geschil over de reparatienota. De monteur beroept zich op zijn retentierecht, omdat het advocatenduo de reparatienota te hoog vindt en deze niet wil betalen. Retentierecht is de bevoegdheid die aan de schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat zijn vordering wordt voldaan (art. 3:290 BW).

Omdat het advocatenduo de auto dus niet terugkrijgt voordat het de hele nota zal betalen, legt het duo beslag op de raceauto. Echter, op het moment dat de deurwaarder beslag komt leggen, gaat de monteur er met volle snelheid met de raceauto vandoor. De monteur is het niet eens met de bewaarder die door het advocatenduo is aangewezen. De advocaten stellen in kort geding een vordering in tot afgifte van de auto zodat deze alsnog in gerechtelijke bewaring kan worden genomen totdat het geschil tussen beiden is beslecht. De monteur vraagt bij wijze van tegenvordering om opheffing van het beslag.

De voorzieningenrechter oordeelt in het kort geding dat hem niet blijkt van ondeugdelijkheid van het beslag. Volgens art. 705 lid 2 Rv moet summierlijk blijken van ondeugdelijkheid dan wel onnodigheid van het gelegde beslag, wil de opheffing worden uitgesproken. Daarom beveelt de voorzieningenrechter de monteur om de auto alsnog aan de bewaarder af te geven en wijst de vordering tot opheffing van het beslag af. De rechter maakt daartoe een belangenafweging en komt tot de conclusie dat het belang van de monteur in acht wordt genomen doordat het retentierecht voortduurt ondanks de bewaring. Het retentierecht eindigt pas als de raceauto weer in handen komt van het advocatenduo. En daarvan is in geval van de gerechtelijke bewaring nog geen sprake.

De rechter overweegt overigens nog dat het ervan doorgaan met de raceauto een onttrekking aan de gerechtelijke bewaring is, wat als onrechtmatig wordt bestempeld en wellicht ook strafbaar is.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied incasso.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wegracen na beslaglegging

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief