icon

Startkapitaal 1,5 maand beschikbaar gesteld. Hof Den Bosch: geen kasrondje

Een oprichter van een B.V. dient er onder andere voor zorg te dragen dat ten tijde van de oprichting op de aandelen minimaal 1/4 van het nominale bedrag wordt gestort met een minium van € 18.000,00. In de rechtspraak is bepaald dat aan de stortingsplicht pas is voldaan als het betreffende bedrag daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap heeft gestaan.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat het bedrag van het startkapitaal één dag op de bankrekening van de vennootschap staat. De huisbank kan dan een verklaring afgeven dat het minimumkapitaal beschikbaar was, de notaris passeert de oprichtingsakte en de volgende dag wordt het kapitaal weer aan de aandeelhouder teruggestort. In de boeken van de vennootschap wordt een vordering op de aandeelhouder geboekt van – veelal – € 18.000,00 ten titel van geldlening of rekening-courant.

De rechtspraak is verdeeld over de vraag wanneer het startkapitaal 'daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap heeft gestaan'.

Recentelijk moest het Gerechtshof 's-Hertogenbosch zich buigen over een zaak waar deze vraag ook aan de orde kwam. Een oprichter/enig aandeelhouder/bestuurder van een B.V. had op 20 december 2006 € 18.000,00 op de bankrekening van de B.V. in oprichting gestort. Op 7 februari 2007 werd een bedrag van € 18.380,00 van de bankrekening van de (opgerichte) B.V. overgemaakt naar de privérekening van de oprichter/enig aandeelhouder/bestuurder.

Omdat aan de storting op 20 december 2006 geen restricties waren verbonden en bovendien geen bijkomende omstandigheden waren gebleken waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de “teruglening” op 7 februari 2007 niet op zakelijk verantwoorde wijze had plaats gehad of dat anderszins van een reële storting geen sprake was geweest, oordeelde het gerechtshof dat een rechtsgeldige kapitaalstorting was gedaan.

Daarnaast oordeelde het hof nog dat de vordering uit hoofde van de “teruglening” door de curator in het later uitgesproken faillissement van de B.V. kon worden overgedragen, anders dan een vordering tot volstorting op aandelen, die niet overdraagbaar is.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Startkapitaal 1,5 maand beschikbaar gesteld. Hof Den Bosch: geen kasrondje

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief