icon

Gebreken in de oprichting van een BV: de gevolgen

De wet stelt eisen voor de oprichting van een B.V. De B.V. moet worden opgericht bij notariële akte. Deze akte van oprichting dient de statuten van de B.V. te bevatten. Voorts moet een deelname in het kapitaal van de B.V. door één of meer personen plaatsvinden. Bij het storten van geld op deze aandelen dient een bankverklaring aan de oprichtingsakte te worden gehecht. En zo stelt de wet nog wat andere eisen. Maar wat zijn nu de gevolgen als niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan?

Bij het ontbreken van een door een notaris ondertekende akte ontstaat de B.V. niet. Andere gebreken aan de totstandkoming hebben slechts gevolgen indien een belanghebbende of het openbaar ministerie actie onderneemt. Zij kunnen een vordering bij de rechter instellen om de B.V. door de rechter te laten ontbinden. Deze ontbinding heeft geen terugwerkende kracht.

Hoe moet het niet ontstaan van de B.V. nu eigenlijk worden gezien? Deze vraag speelt voornamelijk als de niet bestaande B.V. al wel een vermogen heeft. Denk bij een vermogen bijvoorbeeld aan een bankrekening of contract ten name van de niet bestaande vennootschap waaruit een vordering of schuld voortvloeit. De wetgever heeft gekozen voor de volgende constructie. Indien ten name van de niet bestaande vennootschap een vermogen is gevormd, dan benoemt de rechter op verzoek van een belanghebbende een vereffenaar. Het vermogen wordt vereffend als dat van een ontbonden B.V. Degene die zijn opgetreden als ‘bestuurders', zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden.

De wet biedt overigens nog wel een herstelmogelijkheid. Met toestemming van de rechter kan het gehele vermogen van de niet bestaande vennootschap worden ingebracht in een alsnog daartoe opgerichte B.V. (of andere rechtspersoon). In dat geval hoeft vereffening niet plaats te vinden.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gebreken in de oprichting van een BV: de gevolgen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief