icon

Parkeerbehoefte bij bouwplannen

Een bouwplan zal over voldoende parkeerplaatsen moeten beschikken. De meeste gemeenten stellen dat als voorwaarde bij de verlening van een omgevingsvergunning. Dat er voor de parkeerbehoefte van een bouwplan voldoende parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd, is meestal in de gemeentelijke bouwverordening geregeld.

Wanneer is sprake van voldoende parkeergelegenheid? Voor de uitleg daarvan zal een gemeente veelal terugvallen op gemeentelijk vastgesteld parkeerbeleid of parkeernormen. De parkeerbehoefte die een bouwplan in de toekomst zal genereren, wordt dan aan de hand van dat beleid en die normen berekend en vastgesteld.

Als er op de plek van het bouwplan reeds een gebouw stond, dat ten behoeve van het bouwplan wordt gesloopt, met andere woorden er is sprake van vervangende nieuwbouw, dan hoeft er geen rekening te worden gehouden met de parkeerbehoefte van dat bestaande gebruik. In dat geval hoeft er slechts rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan. De bestaande parkeerbehoefte van het te slopen pand mag bij het bepalen van de toekomstige extra parkeerbehoefte buiten beschouwing blijven (zie ABRS 6 februari 2008, LJN: BI2341).

Is dat ook het geval als de bestaande parkeerbehoefte voortvloeit uit een niet vergunde situatie? Ja, dat is zo. Volgens de Afdeling is er geen algemene regel die aangeeft dat slechts van de vergunde situatie dient te worden uitgegaan (uitspraak van 7 maart 2012, LJN: BV8044). Dat betekent dat bij het bepalen van de toekomstige parkeerbehoefte van het bouwplan de parkeerbehoefte van het bestaande (illegale) gebruik buiten beschouwing mag worden gelaten.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Parkeerbehoefte bij bouwplannen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief