icon

Vakbondsverlof

Verlof voor het bijwonen van vakbondsactiviteiten is niet vaak onderwerp van geschil maar een enkele keer gaat het fout. Zo ook deze week in een kort geding bij de rechtbank Den Haag inzake een geschil tussen de Haagse zorginstelling HWW en drie van haar werknemers alsmede de vakbond Abvakabo FNV. De Haagse zorginstelling had zich de woede van de vakbond op de hals gehaald door te weigeren drie werknemers vakbondsverlof te verlenen voor een grote CAO bijeenkomst op 21 maart jl. te Amsterdam. De zorginstelling had kennelijk eerder aan meerdere werknemers verlof verleend, maar meende dat met het verlof van nog eens drie werknemers de kwaliteit van de zorg teveel onder druk zou komen te staan. De vakbond was het hier niet mee eens en stelde dat HWWZorg in strijd handelde met de CAO verpleeg- en verzorgingstehuizen op grond waarvan de werknemers recht hebben op het verlof (in de cao VVT is in artikel 10.2 opgenomen dat medewerkers aanspraak kunnen maken op vakbondsverlof om vakbondsactiviteiten te bezoeken). De werknemers dienden, aldus de vakbond, de CAO bijeenkomst betaald tijdens werktijd bij te kunnen wonen, te meer nu op de dag daarna de onderhandelingen zijn gestart over de nieuwe CAO. De rechtbank stelde de drie werknemers en de vakbond in het gelijk en overwoog dat de zorginstelling niet overtuigend had bewezen dat deze drie werknemers niet konden worden gemist. Er konden immers ook uitzendkrachten worden ingezet. Met deze uitspraak is niet gezegd dat de belangen van de werkgever, en dan met name de continuïteit van de bedrijfsvoering en, in dit geval, de te leveren kwaliteit aan patiënten geen rol spelen. Indien het aantal werknemers dat verlof wenst op een zelfde dag dermate groot is dat de bedrijfsvoering (en de levens/gezondheid van de patiënten) in gevaar komt, dan kan de uitkomst zeer wel anders zijn. Dat zal, zo blijkt uit deze uitspraak, dan wel goed onderbouwd moeten worden. Daarbij zal onder meer een rol spelen om hoeveel werknemers het gaat, welke functies de werknemers hebben, of de taken makkelijk kunnen worden overgenomen door de inzet van uitzendkrachten en of andere werknemers, hoeveel tijd de werkgever een passende oplossing en vervanging te vinden en of de werknemers in de gelegenheid zijn het verlof op een ander moment op te nemen (bv indien er op 2 verschillende dagen bijeenkomsten zijn dan kan het redelijk zijn te eisen dat niet alle werknemers op dezelfde dag gaan maar verspreid over de 2 dagen). Het verdient uiteraard de voorkeur om er in gezamenlijk overleg met de werknemers uit te komen.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vakbondsverlof

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief