icon

De accountantsverklaring

Grote ondernemingen zijn verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant. De controlerende accountant mag niet de interne accountant zijn die vaak een belangrijke rol speelt in grote ondernemingen. Het moet een externe accountant zijn.

Deze externe accountant onderzoekt of de jaarrekening voldoet aan de eisen die de wet stelt. De jaarrekening moet zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gegeven omtrent het vermogen en resultaat. Ook dient men zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming, althans voor zover de aard van de onderneming dit toelaat. Naast de jaarrekening controleert de accountant ook of het jaarverslag is opgesteld volgens wettelijke vereisten en of deze verenigbaar is met de jaarrekening.

De accountant kan na het onderzoek vier soorten verklaringen afgeven: goedkeurend, met beperking, afkeurend of oordeelonthouding.

De verklaring met beperking wordt verstrekt indien de accountant tot het oordeel is gekomen dat geen goedkeurende verklaring kan worden verstrekt, maar dat het effect van de bedenkingen tegen de jaarrekening of van de beperkingen in de controle niet van zodanig wezenlijke betekenis is dat een afkeurende verklaring of een verklaring van oordeelonthouding moet worden verstrekt. De afkeurende verklaring wordt verstrekt indien het effect van de bedenkingen tegen de jaarrekening wel van zodanig wezenlijke betekenis is. De accountant komt dan tot het oordeel dat de jaarrekening misleidend of onvolledig is. De verklaring tot oordeelonthouding wordt verstrekt indien sprake is van een onzekerheid met een wezenlijke aantasting van het vereiste inzicht. Dit is bijvoorbeeld een onzekerheid wegens gebreken in de interne controle of belemmeringen in de uitvoering van controle werkzaamheden. De accountant kan in dat geval geen oordeel geven over de jaarrekening.

Niet-goedkeurende verklaringen komen in een minderheid van de gevallen voor. De meerderheid van de accountantsverklaringen is goedkeurend.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De accountantsverklaring

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief