icon

Nogmaals: loonsanctie na fout advies bedrijfsarts

Bij de verzuimbegeleiding van zieke werknemers gaat er nog wel eens iets mis bij arbodienst en bedrijfsartsen: een foutief medisch oordeel, het ontbreken, te laat of onjuist opstellen van rapportages, de probleemanalyse of de eerstejaarsevaluatie, een gebrek aan adequate begeleiding of gebrek aan onderzoek. De gevolgen van een falende arbodienst kunnen voor de werkgever echter verstrekkend zijn. Zo kan de werkgever onverwacht worden geconfronteerd met een loonsanctie.

In een eerdere weblog gaf ik al aan dat de Centrale Raad van Beroep de werkgever verantwoordelijk houdt voor de reïntegratie van de werknemer, en dus ook voor een fout advies van de arbodienst. Deze lijn heeft de Centrale Raad van Beroep gehandhaafd, getuige een recente uitspraak van 22 februari jl. Ook hier volgde de werkgever keurig het advies van de bedrijfsarts die stelde dat de werknemer niet kon werken. Bij de WIA-beoordeling dacht de UWV-deskundige daar anders over, en de werkgever kreeg een loonsanctie van een jaar omdat – conform het advies van de bedrijfsarts! – geen reïntegratie was gestart.

Wat daartegen te doen? Enkele punten:

  • houd zoveel mogelijk zelf de regie door regelmatig contact met bedrijfsarts en werknemer te houden en (door) te vragen over de mogelijkheden tot werkhervatting. Bij twijfel kunt u de arbodienst verzoeken een andere bedrijfsarts in te schakelen. Vraag ook de werknemer zelf wat deze vindt!
  • betrek, ook wanneer er geen geschil is tussen u en de werknemer, het UWV al in een vroeg stadium bij de re‹ntegratie door tussentijds een deskundigenoordeel te vragen. Dit is zeker aan te raden in het geval van twijfel over het oordeel van de bedrijfsarts, maar ook als sprake is van langdurig te verwachten uitval, ziektes met een niet louter fysieke oorzaak (zoals psychische problemen) dan wel andere onduidelijke oorzaak, en in elk geval altijd als de bedrijfsarts de werkhervatting langdurig (langer dan 6 maanden) blokkeert zonder dat daar overduidelijk een reden voor is.
  • Indien toch een loonsanctie wordt opgelegd is het zaak direct de reïntegratie te hervatten, de arbodienst daarbij te betrekken en in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen en het UWV wanneer mogelijk om bekorting van de loonsanctie te verzoeken.
  • Voorts dient u tijdig rechtsmiddelen aan te wenden tegen het loonsanctiebesluit indien u meent dat het UWV ten onrechte een loonsanctie oplegt. Dit is ook belangrijk voor het eventueel verhalen van de schade.

Met name de laatste twee punten zijn natuurlijk “lapmiddelen”: het is zaak te voorkomen dat het komt tot een loonsanctie. Die blijft een bittere pil als het een reactie is op een fout advies van de bedrijfsarts. In een volgende blog zal ik ingaan op de mogelijkheden om die aansprakelijk te stellen voor de gemaakte fout.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nogmaals: loonsanctie na fout advies bedrijfsarts

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief