icon

De ondernemingsraad in kleine ondernemingen

Een onderneming is verplicht een ondernemingsraad in te stellen als in die onderneming 50 mensen of meer werkzaam zijn. Als een onderneming kleiner is dan dat is een ondernemingsraad niet verplicht, maar wel mogelijk: de ondernemer kan besluiten dan toch een ondernemingsraad in te stellen.

Het is goed zich te realiseren dat die keuze – wel of geen ondernemingsraad – in feite het enige moment is waarop nog van vrijblijvendheid sprake is. Als een ondernemer die beslissing neemt, zit hij ook vast aan dat besluit. De ondernemingsraad is er dan, en heeft ook alle rechten (en de ondernemer dus alle verplichtingen) die de wet oplegt aan OR en ondernemer. De ondernemer kan in dat geval zich dus niet verschuilen achter het feit dat de ondernemingsraad in wezen niet verplicht was. Hier doet zich dus hetzelfde voor als in de situatie waarin de OR en de ondernemer afspreken om bijvoorbeeld het adviesrecht van de OR uit te breiden: als dat gebeurt, zitten daar ook direct alle consequenties aan die de wet daaraan verbindt.

Wat gebeurt er met een OR als het aantal werknemers onder de 50 komt te liggen? Uitgangspunt is dat de OR in dat geval automatisch ophoudt te bestaan – tenzij de ondernemer vrijwillig een OR in stand laat óf in stand houdt. Dat laatste betekent dat als de OR na een daling van het aantal werknemers tot onder 50 blijft doorfunctioneren en de ondernemer gaat daarin mee, de ondernemingsraad blijft bestaan.

De ondernemer die niet verplicht is een OR in stand te houden (dus als er minder dan 50 werknemers werkzaam zijn) kan wel een besluit nemen om de OR af te schaffen. Dat kan alleen tegen het einde van de zittingsduur van de OR, en het besluit kan bovendien worden aangevochtend door die OR zelf.

Er kunnen uitstekende redenen zijn om ook bij een kleiner bedrijf een OR in te stellen of in stand te houden. Het is wel van belang daar goed, en minstens zo belangrijk: tijdig over na te denken.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De ondernemingsraad in kleine ondernemingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief