icon

Kortingsregeling uit § 42 van de UAV

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van deze maand staat een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw uit augustus 2011 over de kortingsregeling als opgenomen in § 42 van de UAV (TBR 2012/38).

Het geschil ging over de bouw van een appartementencomplex met parkeerkelder (aanneemsom € 7.650.000,-). Tussen partijen was een termijn van 280 werkbare dagen afgesproken, met een kortingsbedrag van € 100,- per woning per dag voor het overschrijden van deze opleveringstermijn.

Daar niet alle woningen tijdig werden opgeleverd, hield de opdrachtgever € 152.750,- van de aanneemsom onbetaald met een beroep op de kortingsregeling van § 42 van de UAV.

De aannemer was het hiermee niet eens, en startte een arbitrage om alsnog betaling van dit bedrag te verkrijgen.

De aannemer stelde in de arbitrage dat er tijdens de bouw een nadere afspraak was gemaakt over de kortingsregeling, in die zin dat de kortingsregeling slechts zou worden toegepast indien en voor zover de opdrachtgever door de kopers zou worden aangesproken, en dat, nu dit niet is gebeurd, hij geen korting verschuldigd is. Volgens de aannemer kwam deze nadere afspraak dus in de plaats van de kortingsregeling uit § 42.

De opdrachtgever betwistte deze afspraak echter, en stelde dat partijen hadden afgesproken dat de aannemer, naast wat hij eventueel verschuldigd was op basis van de kortingsregeling van § 42, ook de eventuele claims van de kopers van de appartementen zou voldoen. Hij had derhalve, in de ogen van de opdrachtgever, een extra verplichting op zich genomen.

De aannemer kon de nadere afspraken niet bewijzen. Maar ook achtten arbiters het onwaarschijnlijk dat de aannemer, gelet op zijn standpunt, ermee zou hebben ingestemd de claims van de kopers voor haar rekening te nemen bovenop de korting van de kortingsregeling uit § 42.

Dus kwamen arbiters tot het oordeel dat de kortingsregeling van § 42 van de UAV onveranderd tussen partijen van toepassing is. De onduidelijkheid over een nadere afspraak tussen partijen dient volgens arbiters voor rekening van de aannemer te komen, omdat de aannemer belang had bij een andere, in plaats van de kortingsregeling komende afspraak.

Wat leert deze uitspraak?

Wanneer een partij belang heeft bij een nadere, van de overeenkomst afwijkende afspraak, dan is het niet verstandig daarover vaag te blijven, in de hoop dat het in de toekomst vanzelf wel goed komt , maar is het beter meteen helder en klaar te zijn over het standpunt en de discussie aan te gaan met de wederpartij.

Lees ook: onwerkbare dagen in de bouw


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kortingsregeling uit § 42 van de UAV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief