icon

Weer een afgewezen wrakingsverzoek

Al eerder schreven wij over het wrakingsverzoek. Zowel de bestuursrechter, de strafrechter als de civiele rechter kunnen worden gewraakt op verzoek van één der partijen, als blijkt van feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechterlijke onpartijdigheid in gevaar kan komen.

Anderhalve week geleden boog de Hoge Raad zich – zoals wel vaker tegenwoordig – weer over een wrakingsverzoek. Ditmaal betrof het wraking van de belastingrechter. De wraking van de belastingrechter wordt geregeld door het bestuursprocesrecht. Op rond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrechter kan de bestuursrechter – en dus ook de belastingrechter – worden gewraakt als wordt gevreesd voor de rechterlijke onpartijdigheid.

De partij die in bovenbedoeld geval wraakte, had hier verschillende redenen voor. Al eerder had hij een wrakingsverzoek ingediend, omdat de raadsheren arrest wilden wijzen terwijl ‘een voorvraag niet beantwoord was' (het arrest vermeldt niet welke voorvraag) en er nog geen correcte factuur verstuurd was voor de griffierechten. Dit eerste wrakingsverzoek werd in december vorig jaar al afgewezen.

Het tweede wrakingsverzoek bouwde hier gedeeltelijk op voort. De raadsheren zouden hebben laten blijken totaal niet geïnteresseerd te zijn in de situaties en argumentaties van de indieners, hetgeen volgens de verzoeker zou worden bevestigd door de afwikkeling van het eerste wrakingsverzoek. De raadsheren zouden feiten en wetgeving negeren, misbruik van wetgeving toelaten en ‘groen licht geven aan schijnsituaties'. De samenvatting van de advocaat van verzoekers loog er niet om: de gewraakte raadsheren vertegenwoordigden een anarchie.

Dat klinkt allemaal nogal vaag – en dat vond de Hoge Raad ook. Nu de verzoekers ten dele een herhaling van zetten deden (immers, de gronden voor het tweede verzoek waren grotendeels gelijk aan de gronden voor het eerste, reeds afgewezen wrakingsverzoek), en voor het overige gedeelte ‘onvoldoende concreet' waren, overwoog de Hoge Raad dat er onvoldoende aanknopingspunten waren om daaraan de gevolgtrekking te verbinden dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. De Hoge Raad oordeelde het wrakingsverzoek dan ook ongegrond en voegde daar met vooruitziende blik nog aan toe dat elk volgend verzoek om wraking niet in behandeling zou worden genomen.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weer een afgewezen wrakingsverzoek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief