icon

AOW leeftijd in 2020 naar 66

Eerder schreven wij al over het wetsvoorstel tot verhoging van de AOW- leeftijd naar 66 jaar in 2020 en wellicht naar 67 in 2025. Deze week stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Het dient nu nog te worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.
De verhoging van de AOW- leeftijd wordt noodzakelijk geacht om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden. Door de toenemende vergrijzing (teruglopende beroepsbevolking en toename van het aantal 65-plussers) moeten de kosten voor de AOW door steeds minder mensen worden gedragen.
Mensen kunnen er nog steeds voor kiezen om met 65 te stoppen met werken. Echter, hun AOW uitkering wordt dan wel met 6,5 % gekort. Om mensen die toch eerder willen stoppen tegemoet te komen, zoals werknemers met een lichamelijk zwaar beroep, wordt de AOW vanaf 2013 met 0,6 % per jaar verhoogd. Daarnaast worden voor mensen met een laag inkomen en een lang arbeidsverleden nog aanvullende financiële maatregelen getroffen.
Langer doorwerken wordt uiteraard gestimuleerd. Voor elk jaar dat een werknemer langer doorwerkt wordt zijn AOW uitkering met 6,5 % verhoogd. De AOW kan maximaal 5 jaar worden uitgesteld.
Vanaf 2013 krijgen werknemers vanaf 61 jaar een zogenaamde werkbonus. Mensen met een laag inkomen krijgen een hogere bonus dan mensen met een hoog inkomen.

Werkgevers zullen zich moeten gaan instellen op een personeelsbestand met relatief meer ouderen. In veel arbeidsovereenkomsten staat dat deze van rechtswege eindigt bij het bereiken van “de AOW- gerechtigde leeftijd” door de werknemer. Het zal binnenkort niet meer vanzelfsprekend zijn dat de arbeidsovereenkomst dan dus eindigt bij 65 jaar en waarschijnlijk ook niet bij 67. Werknemers krijgen immers de keuze om eerder of later AOW op te nemen. De AOW- leeftijd wordt daarmee een flexibel begrip. Oudere werknemers zijn vaak duurder voor de werkgever. Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de oudere werknemers aantrekkelijk te houden, door bijvoorbeeld het bieden van bonussen bij het aannemen van oudere werknemers met een WW-uitkering of het in dienst houden van 55-plussers.
Werkgevers betalen momenteel tweederde van de premie voor de AOW-opbouw en dat blijft zo.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
AOW leeftijd in 2020 naar 66

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief