icon

Uitbetaling van tijdens ziekte opgebouwde vakantiedagen

Al eerder schreven wij over de nieuwe wetgeving omtrent vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid en de vervaltermijn van opgebouwde vakantiedagen. De praktijk zal dit jaar wel vragen opwerpen over de uitleg van deze wet.

Zo kan men zich afvragen wat de werknemer krijgt uitbetaald – bij uitdiensttreden – voor tijdens ziekte (arbeidsongeschiktheid) opgebouwde vakantiedagen. Heeft de werknemer over die dagen recht op 100% van zijn salaris, of slechts het percentage dat zijn werkgever uitbetaalt tijdens ziekte? Dat percentage verschilt per werkgever. Op basis van de wet hoeft de werkgever tijdens de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid slechts 70% van het premieloon door te betalen.

Volgens het oude recht bouwde een zieke werknemer slechts vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van zijn (langer dan 6 maanden durende) arbeidsongeschiktheid. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst had de werknemer recht op uitbetaling van zijn tijdens arbeidsongeschiktheid opgebouwde vakantiedagen tegen 100% van zijn salaris en niet de 70% die hij tijdens zijn arbeidsongeschiktheid ontving.

Wat geldt er vanaf 2012?
Het artikel dat de opbouw van vakantiedagen beperkte is komen te vervallen en arbeidsongeschikte werknemers bouwen nu evenveel vakantiedagen op als arbeidsgeschikte werknemers. Volgens het ongewijzigde artikel 7:634 bouwt de (zieke en niet zieke) werknemer vakantiedagen op over de periode waarover de werknemer recht op loon heeft gehad. De hoogte van het loon beïnvloedt dus niet de opbouw van dagen.
Aangezien de wetswijziging geen onderscheid maakt tussen de opbouw van vakantiedagen tijdens en buiten arbeidsongeschiktheid en de memorie van toelichting hier ook niet over rept, concludeer ik dat de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht heeft op uitbetaling van zijn tijdens arbeidsongeschiktheid opgebouwde vakantiedagen tegen 100% van zijn salaris.

Mijns inziens betekent dit ook dat als een zieke werknemer een vakantiedag opneemt hij voor die dag 100% dient te worden uitbetaald en niet de 70% die hij tijdens zijn arbeidsongeschiktheid ontvangt. Dit volgt tevens uit het nieuwe artikel 7:638 lid 8 waarin is opgenomen dat dagen waarop de werknemer ziek is kunnen gelden als vakantiedagen. Aangezien de ziektedag wordt vervangen door een vakantiedag, moet worden aangenomen dat er die dag ook als vakantiedag moet worden uitbetaald, dus voor 100%.

Kortom, de waarde van een opgebouwde vakantiedag, voor arbeidson- en geschikten, is niet veranderd.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitbetaling van tijdens ziekte opgebouwde vakantiedagen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief