icon

Vernieuwing Amsterdams short stay beleid

Sinds februari 2009 geldt er in Amsterdam de beleidsnotitie Short Stay. Short stay is het structureel verhuren van woonruimte voor kort verblijf (7 nachten tot 6 maanden). Dat beleid is onlangs geëvalueerd. De evaluatie geeft aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders met vernieuwingsvoorstellen te komen. Ik noem de drie meest in het oogspringende vernieuwingen.

Het college wil short stay overal gaan toestaan. Tot nog toe geldt er een quotum. Verspreid over Amsterdam mogen niet meer dan 1350 short stay woningen worden gerealiseerd. Het college wil dat loslaten. De vergunningsplicht blijft daarentegen. Nog steeds zullen alleen de geliberaliseerde woningen (huur > € 647,43) voor vergunningverlening in aanmerking komen. Het college vindt wel dat stadsdelen de vrijheid moeten hebben een quotum voor specifieke gebieden ter bescherming van die woon- en leefomgeving kunnen vaststellen.

Het college wil de eis van één huishouden verruimen. Thans geldt nog de verplichting dat een short stay woning wordt bewoond door één huishouden. Het college wil de mogelijkheid creëren dat bijvoorbeeld collega's ook kunnen samenwonen. Daaraan zal een maximum van vier personen worden gesteld.

Een derde verandering betreft de minimum verblijfsduur. Momenteel geldt er nog een minimum van 7 nachten. Is het verblijf korter dan 7 nachten, dan is sprake van een hotel. Het komende jaar wil het college experimenteren met een minimum van 5 nachten. Als na evaluatie blijkt dat het experiment naar tevredenheid werkt, zal het college de minimumduur definitief willen maken.

Of de raad met de vernieuwingsvoorstellen van het short stay beleid kan instemmen, zal nog blijken. Op 1 februari 2012 zal het collegevoorstel in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening worden behandeld. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vernieuwing Amsterdams short stay beleid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief