icon

Ontbinding wegens morbide obesitas afgewezen

Een fabrieksmedewerker was sinds 1996 in dienst en leed aan morbide obesitas – zéér ernstig overgewicht. De medewerker meldde zich regelmatig ziek met klachten gerelateerd aan zijn obesitas. De werkgever had hem meermaals aangesproken op zijn ziekteverzuim waarna de medewerker eenmaal aan zijn gewicht had gewerkt en was afgevallen. Hij kwam echter weer volledig aan en hij ontwikkelde knieklachten. De werkgever waarschuwde de medewerker dat hij eigen verantwoordelijkheid droeg voor zijn overgewicht en dat zijn gebrek aan verantwoordelijkheid zou kunnen leiden tot een conflict. Drie maanden later werd de medewerker in een gesprek medegedeeld dat zijn werkgever streefde naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat hij steeds minder inzetbaar was voor zijn werk als gevolg van zijn overgewicht. De medewerker meldde zich ziek, maar de bedrijfsarts en het UWV achtte hem arbeidsgeschikt. De werkgever verzocht vervolgens om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de medewerker als gevolg van zijn overgewicht niet in staat was zijn functie naar behoren uit te voeren.

De kantonrechter te Zwolle overwoog dat de medewerker wel arbeidsongeschikt was, omdat hij immers door zijn ziekte zijn werk niet kon verrichten. Volgens de kantonrechter had de werkgever de medewerker onvoldoende, dan wel te laat, gewezen op zijn verantwoordelijkheid om iets aan zijn overgewicht te doen. De werkgever had duidelijker moeten maken dat als de medewerker niet echt zou afvallen om zijn werk weer te kunnen uitvoeren, daar arbeidsrechtelijke consequenties aan verbonden zouden worden. De kantonrechter overwoog dat de werkgever nu te snel een te zware consequentie had getrokken. De werkgever had de medewerker meer kansen moeten geven en eerst een loonsanctie moeten opleggen.

Overigens wordt morbide obesitas ook wel als chronische ziekte gezien, wat betekent dat een werknemer met morbide obesitas bescherming zou genieten op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet verbiedt het maken van onderscheid tussen chronische zieken en gezonde werknemers bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsverhouding. De toepasselijkheid van deze wet staat echter niet automatisch aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg, omdat partijen nu een maal “te allen tijde” het recht hebben om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. Dit verzoek kan toegewezen worden indien een situatie ontstaan is die niet langer werkbaar is, of die bijvoorbeeld een onevenredige belasting voor de werkgever vormt. Wel noopt de aanwezigheid van het bijzondere opzegverbod tot terughoudendheid.
Kortom, let als werkgever goed op hoe je omgaat met werknemers met overgewicht. Zodra het als een ziekte kan worden gezien, wordt de wekgever geacht een bepaalde zorgplicht op zich te nemen, net als bij alcoholverslaving.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontbinding wegens morbide obesitas afgewezen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief