icon

Fijne feestdagen!

Het jaar loopt nu snel ten einde en dit zou wel eens de laatste blog kunnen worden – in elk geval de laatste die u dit jaar in een nieuwsbrief ontvangt. We kunnen weer terugkijken op een bewogen jaar; dat is natuurlijk een beetje een cliché, elk jaar is op zijn eigen manier wel weer bewogen, er gebeurt veel, en er verandert veel. Op het gebied van het arbeidsrecht was dat onder andere het aflopen van de tijdelijke jongerenmaatregel, de wijzigen in de vakantieregeling (we moeten nog maar eens zien waar dat toe gaat leiden), en er waren weer de nodige uitspraken in individuele zaken, conflicten of reorganisaties, die stof tot discussie of in elk geval tot nadenken gaven.

En er staan verdere veranderingen voor de deur, in de manier waarop we werken, in wet- en regelgeving, en voor ons persoonlijk: tegen het einde van volgend jaar gaan wij verhuizen, we verruilen de gracht waar we decennia aan hebben gezeten voor een nieuwe locatie, nog wel steeds in de stad gelukkig. Wij hebben daar natuurlijk wel wat gemengde gevoelens bij maar toch voornamelijk positieve. Hoe mooi en prettig we hier ook zitten, het is tijd voor iets anders, meer ruimte, letterlijk en figuurlijk een ander uitzicht. Dat betekent onder meer dat ook wij ons nu moeten gaan buigen over vragen rond het Nieuwe Werken.

Wat niet gaat veranderen is dat wij u op de hoogte zullen houden van wat er op ons werkterrein gebeurt aan ontwikkelingen, rechtspraak, veranderde regelgeving – en wat wij daar van vinden. Wat hopelijk evenmin zal veranderen is het feit dat die stukjes door u in groten getale gelezen blijven worden, en dat u blijft reageren als u vragen heeft, of gewoon om te zeggen dat u het ergens mee eens, of juist bepaald oneens bent.

Namens alle schrijvers en onze “hoofdredacteur” Lex Bruinhof dank ik u voor uw belangstelling in het afgelopen jaar, en wens ik u en de uwen graag goede feestdagen en een succesvol, gelukkig en gezond 2012!


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Fijne feestdagen!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief