icon

UAV '89: verschil tussen meerwerk en bijbetaling

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van deze maand staat een hoger beroep-uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 17 oktober van dit jaar over, bij het van toepassing zijn van de UAV '89 (nieuwe variant: UAV 2012), het verschil tussen meerwerk en bijbetaling (TBR 2011/201).

Het is goed, naar aanleiding hiervan, het verschil nog eens op de rij te zetten.

De gevallen van meerwerk zijn limitatief opgesomd in § 35 lid 1 van de UAV. Er moet dan sprake zijn van een bestekswijziging, afwijking van het bedrag van een stelpost, afwijking van een geschatte hoeveelheid, afwijking van een verrekenbare hoeveelheid of een geval waarin verrekening als meerwerk in de UAV of de overeenkomst is voorgeschreven.
Door de limitatieve opsomming is dit een gesloten systeem.
Heeft de aannemer nog andere aanspraken, dan worden deze in de UAV aangeduid als bijbetaling. Een voorbeeld daarvan is § 29 lid 3: de aannemer heeft recht op bijbetaling indien er – kort gezegd – een groot verschil bestaat tussen de toestand van het bouwterrein zoals hij het aantreft en zoals het uit de contractstukken bleek. Een ander voorbeeld is stagnatieschade.

Voor aanspraken als deze moeten we kijken naar § 6 lid 15. Daarin wordt bepaald dat, indien de aannemer meent, behalve op de aanneemsom en meerwerk, nog andere aanspraken te hebben, hij de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis dient te stellen.
Het onderscheid tussen meerwerk en bijbetaling is overigens met name van belang voor het opstellen van de in § 35 lid 5 genoemde eindafrekening. Hierin dienen geen bijbetalingen op grond van § 6 lid 15 te worden opgenomen, en dus spelen deze ook geen rol bij het toepassen van de 10%-regel ( = indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op 10% van het verschil van deze totalen).

Maar goed, terug naar de uitspraak. Het ging in dit geval om de vergoeding van de afvoer- en stortkosten van bermmaaisel. Arbiters oordeelden dat het niet ging om meerwerk – viel niet onder de limitatieve opsomming -, en dus om een aanspraak op grond van § 6 lid 15.

Helaas echter had de aannemer bij de oplevering de verklaring ondertekend dat hij geen andere aanspraken had als bedoeld in § 6 lid 15 van de UAV, en zo verloor hij de zaak.
Les: let als aannemer toch altijd goed op wat je bij oplevering tekent.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UAV '89: verschil tussen meerwerk en bijbetaling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief