icon

Geen ontslag homoseksuele leraar

U zult het deze week in de kranten hebben gelezen: de kantonrechter in Leiden heeft geweigerd een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van een gereformeerde school en een leerkracht die scheidde van zijn vrouw, ging samenwonen met een man, en dat aan de ouders van de leerlingen berichtte. Het is niet verwonderlijk dat de zaak in de pers kwam; bij tijd en wijle blijkt dat de spanning tussen vrijheid van onderwijs en godsdienst enerzijds en verbod van discriminatie anderzijds onoplosbaar lijkt, hoewel relatief weinig zaken de rechter halen.

De school had om die beëindiging gevraagd omdat naar het oordeel van de school de verhoudingen onherstelbaar verstoord waren. Het gaan samenwonen met een man was daarvoor niet eens de eerste reden: dat was het feit dat het gedrag van de man onverenigbaar was met de leer van de Synode (die door de school werd gevolgd) dat echtbreuk en overspel dienen te worden afgewezen. De man was nog getrouwd met zijn vrouw toen hij ging samenwonen. Uit de uitlatingen van de man aan de ouders zou bovendien volgen dat hij de seksuele moraal van de school niet onderschreef.

De rechter oordeelt dat het verzoek van de school gegrond is op burgerlijke staat en homoseksuele gerichtheid – zaken op grond waarvan geen onderscheid gemaakt mag worden, zo stelt de wet. De rechter gaat daarbij in op het “enkele feit criterium” – het criterium dat uit de wet zou worden verwijderd maar nog steeds een rol speelt. Op het enkele feit van homoseksuele gerichtheid mag geen onderscheid worden gemaakt, en bijkomende omstandigheden (die dus nodig zijn) waren er hier niet. Het feit dat de leerkracht met een man was gaan samenwonen was geen bijkomend feit, en het feit dat hij de ouders had ingelicht evenmin. Die zaken (het openlijk hebben van een relatie) horen namelijk – zo oordeelt ook de Commissie Gelijke Behandeling – tot het wezen van de seksuele gerichtheid.

De rechter merkt wel op dat terugkeer van de man voor de klas (van deze school) lastig zal zijn – hij was geschorst en had zich ook al ziek gemeld. De zaak is in de publiciteit gekomen en dat helpt zelden, al was het maar omdat – zoals de rechter terecht aanvoert – daarmee nuances in de discussie nogal eens verloren gaan. Het lijkt dus niet onwaarschijnlijk dat partijen uiteindelijk toch wel uit elkaar zullen gaan


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen ontslag homoseksuele leraar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief