icon

Nieuw hotelbeleid 2012-2018 voor Amsterdamse binnenstad

Het stadsdeel Centrum is druk bezig met een nieuw Hotelbeleid voor de periode van 2012-2015. Dit moet de opvolger van het huidige Hotelbeleid Binnenstad 2008-2011 worden.

Het nieuwe beleid gaat uit van een spreiding van hotels door de stad. Het stadsdeel wil nieuwe hotelontwikkelingen alleen nog maar toestaan in: Centrum Oost, Waterlooplein en omgeving, Valkenburgerstraat, Rapenburg, oostelijk deel van de Prins Hendrikkade (vanaf Oude Schans t/m Kattenburgerplein), Haarlemmerplein, Vijzelstraat (vanaf Herengracht t/m Nieuwe Vijzelstraat), Rozengracht en het terrein aan de Binnenkant 12A/Buiten Bantammerstraat. Er zullen geen quota voor hotelkamers meer gaan gelden.

Het stadsdeel Centrum is ook nu weer niet van plan alle hotelinitiatieven zonder meer toe te staan. Naast de locatie-eisen wordt er in de conceptnota Hotelbeleid binnenstad 2012-2015 aan de ontwikkeling en uitbreiding van hotelvestigingen een vijftal criteria gesteld:
1) Functiemenging: de menging en spreiding van de verschillende functies in de binnenstad moet gewaarborgd blijven.
2) Woon- en leefklimaat: een initiatief mag niet leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat.
3) Kwaliteitsimpuls: een hotelinitiatief zal aantoonbaar een kwaliteitsimpuls voor de omgeving moeten betekenen.
4) Verkeersaantrekkende werking: een hotelontwikkeling mag niet overmatige verkeer aantrekken en voor onveilige situaties zorgen.
5) Parcellering & architectonische kwaliteit: er worden eisen gesteld aan de parcellering en de architectonische kwaliteit.

Deze criteria zijn inhoudelijk vooralsnog gelijk aan vier van de vijf criteria van het huidige Hotelbeleid 2008-2011. Het nu nog geldende vijfde criterium “de realisatie / uitbreiding van hotel mag niet ten koste gaan van woonruimte”, dat destijds bij de vaststelling van het Hotelbeleid 2008-2011 door de stadsdeelraad op het laatste moment was toegevoegd, is niet meer in het nieuwe Hotelbeleid opgenomen.

Naar mijn mening doet het stadsdeel daar goed aan. De bescherming van woonruimte is immers al in de Huisvestingswet en de Regionale Huisvestingsverordening geregeld. Het ook nog eens regelen langs de ruimtelijke weg is dubbel en bovendien in strijd met het specialiteitsbeginsel, wat inhoudt dat het stadsdeel zijn bevoegdheden slechts mag uitoefenen op het daarvoor door de wetgever afgebakende terrein. Met andere woorden: in de Huisvestingswetgeving is het instrumentarium voor de bescherming van woonruimte gegeven. Het beschermen van woonruimte langs andere weg is oneigenlijk. De gegeven bevoegdheden en instrumentarium in de Wet ruimtelijke ordening is daar niet voor bedoeld en mogen niet voor huisvestingsdoeleinden worden ingezet.

Hoe dan ook: het concept Hotelbeleid Binnenstad 2012-2015 ligt nog tot en met 1 december 2011 ter inzage. Op 10 november 2011 houdt het stadsdeel een inspraakavond.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw hotelbeleid 2012-2018 voor Amsterdamse binnenstad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief