icon

Griffierecht niet betaald: de sanctie

Op 14 september 2011 werd op het Plein in Den Haag geprotesteerd tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp en de verhoging van de griffierechten. In stijl, met toga's aan. Het moet een bijzonder gezicht zijn geweest. Maar of het voldoende overtuigend was? De tijd zal het leren.

Verhogingen van het griffierecht of niet – als je wilt procederen, zal er griffierecht moeten worden betaald. Voor (bijna) elk civiel vonnis of elke civiele beschikking verlangt het systeem een betaling. De hoogte wordt bepaald aan de hand van de aard van de procespartij (een B.V. is duurder uit dan een natuurlijk persoon), de hoogte van de vordering (hoe hoger, hoe duurder), de instantie (waarbij de rechtbank 'goedkoper' is dan het hof en het hof 'goedkoper' dan de Hoge Raad) en, voor natuurlijk personen, de omvang van hun vermogen. Zelfs de armsten van de samenleving zullen in principe griffierecht moeten betalen, willen zij in rechte kunnen optreden. Zij betalen het griffierecht voor de on- en minvermogenden. De tarieven zijn online te raadplegen.

Griffierecht moet binnen een bepaalde termijn worden betaald. Artikel 3 lid 3 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken bepaalt dat, in een dagvaardingsprocedure, de eiser het griffierecht is verschuldigd vanaf de eerste uitroeping van de zaak ter terechtzitting. De eiser moet ervoor zorgen dat het griffierecht binnen vier weken nadien is bijgeschreven op de rekening van het gerecht waar de zaak dient dan wel, dat het bedrag ter griffie is gestort. De gedaagde is het griffierecht verschuldigd vanaf zijn verschijning in het geding en zorgt dat het griffierecht binnen vier weken nadien is bijgeschreven op de rekening van het gerecht waar de zaak dient dan wel ter griffie is gestort. In een verzoekschriftprocedure geldt eveneens vier weken, te rekenen vanaf de indiening van het verzoek- respectievelijk het verweerschrift, zie artikel 3 lid 4.

Wat nu als een procespartij deze griffierechten niet, of niet op tijd, betaalt? Onlangs heeft de Hoge Raad het bestaande uitgangspunt bevestigd: als je niet tijdig de verschuldigde griffierechten voldoet, ben je niet-ontvankelijk en krijg je geen beslissing. Als gedaagde in een dagvaardingsprocedure krijg je zelfs – tenzij de rechter de vordering van eiser op voorhand onrechtmatig of ongegrond acht – een vonnis tegen je.

Om te voorkomen dat het betalen van het griffierecht vergeten wordt, hebben verschillende advocatenkantoren inmiddels een rekening-courant afgesloten bij gerechtelijke instanties. De griffierechten die verschuldigd zijn in de door dat kantoor gevoerde procedures kunnen dan 'automatisch' via die rekening-courant aan het kantoor in rekening worden gebracht. Maar gelet op de relatief zware sanctie bij niet-betalen blijft oplettendheid geboden.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Griffierecht niet betaald: de sanctie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief