icon

Strandpaviljoen op gehuurde grond en herontwikkeling van die grond: gebrek en huurprijsvermindering?

In mijn vorige blog schreef ik over opschortingrechten als gevolg van gebreken in of aan het gehuurde.

In een arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 28 september 2010 is geoordeeld over de vraag of slechte bereikbaarheid en uitstraling van een strandpaviljoen op gehuurde grond als een gebrek kwalificeert dat een huurprijsvermindering ex art. 7:207 BW rechtvaardigt.

In dit geval huurde Jacobs c.s. van de gemeente een stuk grond waarop zij een strandpaviljoen wensten te exploiteren. Als gevolg van herontwikkeling van het gebied had het paviljoen een slechte bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling gekregen, met tegenvallende bezoekersaantallen en omzet- en winstderving tot gevolg.

Het Hof oordeelt dat het niet alleen gaat om een gebrek aan de gehuurde grond, maar dat moet worden onderzocht of sprake is van een aan de gemeente toe te rekenen omstandigheid als gevolg waarvan het gehuurde aan Jacobs c.s. minder genot verschaft dan zij op grond van de huurovereenkomst hebben mogen verwachten. De gemeente had bij de verlenging van de huurovereenkomst Jacobs c.s. over de herontwikkelingsplannen moeten inlichten, aangezien de gemeente daarbij nauw betrokken is en verantwoordelijk voor is, en ook de bevoegdheden heeft om op te treden tegen omstandigheden die hinder aan gebruik van openbare ruimtes veroorzaken. Volgens het Hof komt de inbreuk op het huurgenot van Jacobs c.s. krachtens verkeersopvattingen voor rekening en risico van de gemeente.

Het Hof oordeelt dat een huurprijsvermindering met 25 % voor Jacobs c.s. gedurende de jaren 2007-2009 gerechtvaardigd is. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het het Hof vrij staat om op basis van de door partijen ingenomen stellingen de huurprijsvermindering zelf in te schatten en dat het Hof daarbij niet gebonden is aan de gewone regels van stelplicht en bewijs.

Dit is een mooi voorbeeld van een geslaagde vordering tot huurprijsvermindering ex art. 7:207 BW.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Strandpaviljoen op gehuurde grond en herontwikkeling van die grond: gebrek en huurprijsvermindering?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief