icon

Recht op flexibel werken

In vervolg op het wetsvoorstel van minister Kamp tot versoepeling van de mogelijkheden voor werknemers tot het opnemen van verschillende vormen van verlof, hebben het CDA en Groen Links nu een initiatiefwet ingediend dat flexibel werken nóg makkelijker moet maken.

Het wetsvoorstel van minister Kamp zag slechts op de versoepeling van de Wet Arbeid en Zorg, waardoor het opnemen van de bestaande verlofvormen (o.a. zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof) gemakkelijker zou worden. In de initiatiefwet wordt gestreefd naar een recht op flexibel werken.
Zo wordt voorgesteld om de Wet aanpassing arbeidsduur te vervangen door de Wet Flexibel Werken, waarmee werknemers een verzoek kunnen indienen om op de door hen gewenste arbeidstijden en gewenste arbeidsplaats te kunnen werken. Dat verzoek kunnen werkgevers vervolgens niet zomaar, zonder zwaarwegende bedrijfsbelangen, afwijzen. Deze wet zal, in tegenstelling tot de Wet aanpassing arbeidsduur, tevens gaan gelden voor bedrijven met minder dan 10 werknemers.

De initiatiefnemers willen, net zoals minister Kamp met zijn wetsvoorstel, inspelen op de vele problemen die werknemers ondervinden bij de combinatie van arbeid en zorg. Bovendien krimpt het aantal arbeidskrachten door de vergrijzing, zodat het van belang is dat iedereen die kan werken naar vermogen bijdraagt. Door de werknemers meer zeggenschap te geven over hun werkplek en werktijden, zullen naar men hoopt vooral veel moeders makkelijker kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Het doel van de initiatiefwet is om een cultuuromslag te bereiken, zodat het vanzelfsprekend wordt dat werk flexibel wordt ingevuld, tenzij er zwaarwegende belagen zijn om dat niet te doen. Momenteel is werk niet flexibel, tenzij de werkgever bereid is om het anders in te vullen. Door in een wet vast te leggen dat werknemers recht hebben op die flexibiliteit hopen de initiatiefnemers bovendien dat er meer in CAO’s zal worden geregeld met betrekking tot thuiswerken en flexibele werktijden. Het voordeel van collectieve regelingen is dat de werknemer niet zelfstandig om zijn recht hoeft te vragen en de werkgever een kader heeft waarbinnen hij die flexibiliteit kan bieden. Ten slotte zou deze cultuuromslag een oplossing voor het fileprobleem kunnen zijn.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Recht op flexibel werken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief