icon

Termijn overschrijden en toch ontvankelijk

De termijnen zijn in het bestuursrecht heilig. Wordt een bezwaar- of (hoger)beroepschrift bij een bestuursorgaan of bestuursrechter ook maar één minuut te laat (de termijn sluit die dag om 24:00 uur) ingediend, dan wordt het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk geacht. Een inhoude-lijke beoordeling van het stuk blijft dan achterwege.

Gelukkig biedt de Algemene wet bestuursrecht voor uitzonderingsituaties toch nog een escape. Als geoordeeld kan worden dat de indiener redelijkerwijs niet in verzuim is geweest, dan kan een te laat ingediend bezwaar- of beroepschrift toch ontvankelijk worden verklaard (art. 6:11 Awb).

De rechtspraak is vrij strikt. Er wordt niet snel aangenomen dat de indiener redelijkerwijs niet in verzuim is. Zo is het bijvoorbeeld al jaren vaste rechtspraak dat een te laat ingediend bezwaar- of beroepschrift als gevolg van vakantie geen omstandigheid betreft waarop een termijnoverschrij-ding verschoonbaar wordt geacht.

Een voorbeeld waarin wel met succes op dit artikel een beroep is gedaan, is de situatie dat de termijnoverschrijding te wijten was aan de volgende bijzonder onvoorzienbare omstandigheid (uitspraak Centrale raad van Beroep, 1 juli 2011, AB Kort 2011, 280). De indiener had op de laatste dag van de beroepstermijn zijn hoger beroepschrift al klaar liggen om verzonden te worden, maar moest toen in de vroege ochtenduren met zijn zwangere vrouw halsoverkop naar het ziekenhuis toe. De volgende dag beviel zijn vrouw vroegtijdig van een tweeling, waarna hij met zijn vrouw nog twee dagen in het ziekenhuis verbleef. Direct nadat zijn vrouw en kinderen uit het ziekenhuis waren ontslagen, had de kersverse vader diezelfde dag alsnog het hoger beroepschrift ingediend. De rechter oordeelde dat deze omstandigheid dusdanig onvoorzien-baar was dat de indiener van het te laat ingediende hoger beroepschrift toch ontvankelijk werd verklaard. Het verzet is gegrond.

Normaal gesproken stelt de rechter zich bij termijnoverschrijdingen minder coulant op. De termijn bedraagt 6 weken. Met het indienen van een beroepschrift pas op de laatste dag van de termijn draagt nu eenmaal een bepaald risico met zich dat in beginsel voor indiener behoort te blijven. Dit betrof echter een wel heel bijzondere situatie waardoor de termijnoverschrijding toch verontschuldigbaar werd geacht.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Termijn overschrijden en toch ontvankelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief