icon

Aannemingsovereenkomst ontbinden bij faillissement van onderaannemer

Twee partijen sluiten een aannemingsovereenkomst. De aannemer is een onderneming die zich toelegt op het ontwikkelen en beleggen van vastgoed. Door deze aannemer wordt een onderaannemer ingeschakeld. De onderaannemer gaat failliet na de levering van het verkochte. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst wenst te beëindigen. Partijen raken in geschil over de beëindiging van de aannemingsovereenkomst. Het geschil leidt tot een uitspraak van de rechtbank Dordrecht.

De opdrachtgever voert aan dat hij de aannemingsovereenkomst mocht ontbinden vanwege wanprestatie van de aannemer. De aannemer zou na het faillissement van de onderaannemer niet concreet hebben verklaard dat de aannemingsovereenkomst wordt nagekomen en niet uiteen hebben gezet welke zekerheid voor nakoming wordt gesteld. Het lag op de weg van de aannemer om deze informatie te verstrekken, nu de failliete onderaannemer en de aannemer dezelfde eigenaren en bestuurders hebben en de financiële positie van de aannemer slecht is.
De aannemer zou voorts geen enkele interesse meer hebben getoond voor de bouw van de woning van de opdrachtgever.

De aannemer betwist de wanprestatie en voert aan dat zij ook na het faillissement van de onderaannemer bereid en in staat was de aannemingsovereenkomst met de opdrachtgever na te komen. De rechtbank oordeelt echter dat het gevoerde verweer van de aannemer dermate veel vragen oproept en zo weinig is onderbouwd, dat de opdrachtgever zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de nakoming van de aannemingsovereenkomst blijvend onmogelijk zal zijn. De opdrachtgever mocht zich in dit geval op ontbinding beroepen.

Deze uitspraak toont aan dat de hoofdaannemer er verstandig aan doet om zich in een dergelijke situatie actief op te stellen, indien hij wil voorkomen dat de overeenkomst wegens wanprestatie kan worden ontbonden. De hoofdaannemer zal moeten kunnen bevestigen dat de overeenkomst zal worden nagekomen en bijvoorbeeld een alternatieve onderaannemer kunnen voorstellen. De opdrachtgever doet er goed aan om, zoals in dit geval is gedaan, zekerheid te vragen voor de nakoming door de hoofdaannemer.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aannemingsovereenkomst ontbinden bij faillissement van onderaannemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief