icon

Beroepsaansprakelijkheid van een notaris

Een notaris kan beroepsmatig aansprakelijk worden gesteld op grond van wanprestatie jegens zijn cliënten of op grond van een onrechtmatige daad.

De Hoge Raad heeft voor de beoordeling van de vraag of een notaris aansprakelijk is, een maatstaf gegeven. De vraag die ter beantwoording ligt, is of de notaris de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden. Deze maatstaf wordt gebruikt, ongeacht of het een vordering uit wanprestatie of onrechtmatige daad betreft. Bij de invulling van deze norm spelen voor de notaris geldende beroeps- en gedragsregels een belangrijke rol. Dit kunnen zijn de Verordening beroeps- en gedragsregels en de Verordening Interdisciplinaire samenwerkingsverbanden 2003.

De notaris heeft een informatieplicht jegens zijn cliënten. Artikel 43 van de Wet op het notarisambt verplicht de notaris om voor het verlijden van een akte mededeling te doen van de zakelijke inhoud en een toelichting te geven. Zonodig wijst hij daarbij tevens op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte vloeien. Dit wordt de “Belehrungspflicht” genoemd. Deze regel komt voort uit het belangrijke arrest “Groningse Voorwaarden” uit 1989 en heeft toepassing indien de notaris ambtelijke werkzaamheden verricht. In dit arrest is onder meer uitgemaakt dat de notaris onder omstandigheden niet kan volstaan met een in algemene bewoordingen gegeven toelichting. Hij zal zijn informatie moeten concretiseren. De consequenties van de rechtshandeling moeten aan de partijen duidelijk worden gemaakt. Het gaat daarbij met name om specifiek aan de rechtshandeling verbonden risico’s.

De functie van notaris brengt mee dat de notaris misbruik door juridische onkunde en feitelijk overwicht dient te voorkomen. Dit moet naar vermogen van de notaris en houdt in dat hij vanuit zijn juridische deskundigheid de partijen primair dient te wijzen op de juridische consequenties.

De notaris dient in het bijzonder alert te zijn op ongebruikelijke bepalingen die eenzijdig in het voordeel zijn van één der partijen. Indien bijvoorbeeld bij de aankoop van aandelen in een vennootschap door de verkoper geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid van de balans, ligt de taak bij de notaris om de partijen nadrukkelijk te wijzen op de juridische consequenties die daaraan verbonden zijn.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beroepsaansprakelijkheid van een notaris

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief