icon

Short stay-vergunning is geoorloofd

De eerste rechterlijke uitspraak over het Amsterdamse short stay-vergunningsstelsel en het short stay beleid is gedaan. Short stay is het structureel verhuren van woonruimte voor korte periodes (van minimaal één week tot maximaal zes maanden). Geïnteresseerden kunnen hiervoor op grond van de Huisvestingsverordening een tijdelijke vergunning voor woningonttrekking voor short stay vragen. De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 13 april 2011 bepaald dat de short stay-vergunning is geoorloofd nu short stay inderdaad valt onder het begrip woningont-trekking als bedoeld in artikel 30 van de Huisvestingswet.

Er is in de procedure aangevoerd dat short stay-verhuur geen tijdelijke woningonttrekking is. De rechtbank gaat daar niet in mee omdat op grond van de Memorie van Toelichting op de Huisvestingswet het begrip ‘bewoning’ zo moet worden uitgelegd dat het wonen een zeker duurzaam karakter moet hebben. Bij de huurder moet sprake zijn van de intentie om de woning voor langere duur te bewonen en hij moet in de woning zijn hoofdverblijf hebben. Bij de huur van woonruimte voor korte periodes aan bijvoorbeeld toeristen en expats wordt niet aan deze voorwaarden voldaan. Aldus de rechtbank. Met het structureel kort verhuren van een woning wordt er daarom woonruimte onttrokken aan de bestemming tot bewoning. Dat voor short stay de bovengrens op zes maanden is gesteld, heeft de rechtbank niet onredelijk geacht.

De rechtbank Amsterdam heeft dus niet willen morrelen aan de Amsterdamse short stay-vergunning. Of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dezelfde opvatting huldigt, zal nog moeten blijken. Er is tegen de uitspraak hoger beroep ingesteld.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Short stay-vergunning is geoorloofd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief