icon

Onverdeelde executieopbrengst valt niet in faillissementsboedel

Een belangrijke regel in faillissementsland is dat vóór faillissement aangevangen maar nog niet voltooide executies een einde nemen door de faillietverklaring. Maar wanneer is een dergelijk executie geëindigd? Afhankelijk van het antwoord daarop valt namelijk het geëxecuteerde / de executieopbrengst van een voor faillissement aangevangen executoriale verkoop in de faillissementboedel of komt dit toe aan de executant / beslaglegger(s). Recentelijk heeft de Hoge Raad zich over deze vraag uitgelaten.

De belastingdienst en andere crediteuren hadden beslag gelegd op een onroerende zaak van een schuldenaar. Na verkoop en levering van deze onroerende zaak op initiatief van de hypotheekhouder was het restant van de executieopbrengst gestort op een kwaliteitsrekening van de notaris. Voordat dit restant was verdeeld, ging de schuldenaar failliet.

De curator wilde de opbrengst naar zich toe trekken en stelde dat de executie nog niet voltooid was, aangezien de opbrengst niet was verdeeld. Helaas voor de curator deelde de Hoge Raad niet zijn standpunt. Volgens hem was de executie voltooid door de verkoop én levering van de zaak. Daarbij speelde ook een rol dat de koopsom was gestort aan de notaris (die als lasthebber van de gerechtigden optreedt).

De onverdeelde executieopbrengst behoorde daarom niet meer tot het vermogen van de schuldenaar, maar tot dat van de gezamenlijke rechthebbenden ten behoeve van wie de gelden op de kwaliteitsrekening van de notaris waren bijgeschreven.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onverdeelde executieopbrengst valt niet in faillissementsboedel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief