icon

Termijnen in het bestuursrecht

In het bestuursrecht zijn termijnen van cruciaal belang. Indien niet binnen de termijn bezwaar of beroep wordt gemaakt, is de kans verkeken en wordt het besluit onherroepelijk. Er is dan geen mogelijkheid meer om tegen dit besluit op te komen. Om termijnoverschrijding te voorkomen is het zaak om exact te weten wat de laatste dag is, waarop bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

In de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd wanneer de termijn begint en eindigt. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. De termijn begint dus te lopen op de dag na die van bekendmaking van het besluit en eindigt zes weken later op dezelfde dag van de week als die waarop het besluit bekend is gemaakt. Bij het bepalen van het einde van de termijn is de Algemene termijnwet van toepassing. Dit brengt mee dat als een termijn eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, deze wordt verlengd tot en met de eerste dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De kans dat een termijn eindigt op een zaterdag of zondag is overigens tamelijk klein. De bekendmaking moet dan immers ook in een weekend hebben plaatsgevonden. Voor zover ik weet wordt er bij de meeste overheidsinstanties niet gewerkt in het weekend.

Het bezwaar of beroep dient voor het einde van de termijn te zijn ontvangen. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen verzending per post en een andere wijze van verzending. Bij de verzending per post geldt dat het een bezwaar of beroep nog tijdig is ingediend indien het voor het einde van de termijn is bezorgd (verzonden), mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Het gaat hier alleen om verzending via TNT-post, dus niet verzending per koerier.

Als het bezwaar- of beroepschrift op een andere wijze dan via TNT-post is verstuurd, zoals per fax, geldt dat het bezwaar of beroep tijdig is ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Volgens de rechtspraak is een per fax verzonden bezwaar- of beroepschrift binnen de termijn ingediend, indien het faxbericht volgende registratie van het ontvangende apparaat voor 24.00 uur van de laatste dag van de termijn begon binnen te komen.

Het is raadzaam om niet tot de laatste dag te wachten met het instellen van bezwaar en beroep en het zeker niet op de laatste minuten voor het einde van de termijn te laten aankomen. Denk bijvoorbeeld aan de onvoorziene omstandigheid dat het faxapparaat dienst weigert, waardoor het bezwaar- of beroepschrift niet meer via fax kan worden verzonden.
Het zou toch zonde zijn als door deze omstandigheid een bezwaar of beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Termijnen in het bestuursrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief