icon

Concept Bouwbesluit 2012

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. De voorschriften van het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en het grootste deel van de voorschriften van alle gemeentelijke bouwverordeningen worden in één Bouwbesluit samengevoegd.

Het Bouwbesluit 2012 stelt bouwtechnische eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Een belangrijke verandering ten opzichte van het huidige Bouwbesluit is dat aan de huidige tweedeling van kwaliteitseisen “nieuwbouw” en “bestaand” een extra kwaliteitsniveau wordt toegevoegd: eisen voor de verbouw van bestaande bouwwerken. Dit kwaliteitsniveau zal niet generiek gelden. Dat niveau geldt alleen indien dat specifiek is voorgeschreven.

Het nieuwe Bouwbesluit bevat verder nieuwe en aangepaste eisen op het gebied van brandveiligheid, ventilatie en de verbouw van leegstaande kantoren. De verbouw van leegstaande kantoorgebouwen tot woningen wordt met het nieuwe Besluit vergemakkelijkt doordat een hiervoor vereiste gemeentelijke ontheffing komt te vervallen.
Het Bouwbesluit 2012 treedt waarschijnlijk op 1 januari 2012 in werking. Het concept Bouwbesluit 2012 gaat naar verwachting op 6 mei a.s. naar de Tweede en Eerste Kamer. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Concept Bouwbesluit 2012

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief