icon

Verplichte registratie uitzendbureaus

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken om alle uitzendbureaus die actief zijn in Nederland te verplichten zich te registreren in het handelsregister.

Op 1 januari 2010 is reeds een wet in werking getreden die regelt dat bedrijven die personeel inlenen via een niet gecertificeerd uitzendbureau, mede aansprakelijk zijn voor het betalen van het minimumloon van de ingehuurde werknemers. Sinds 2008 kunnen in Nederland actieve uitzendbureaus zich laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid. Een uitzendbureau komt alleen voor certificering in aanmerking als het voldoet aan de wettelijke vereisten in het kader van de afdracht van loonbelasting en sociale premies, tewerkstelling van vreemdelingen en betaling van het minimum loon.
Het doel van de wet en de certificering is het tegengaan van fraude en illegaliteit. Als een Nederlandse tuinbouwer een werknemer inhuurt bij een uitzendbureau dat niet is gecertificeerd, dan kan de werknemer zowel het uitzendbureau als de tuinbouwer aanspreken als hij minder dan het minimum loon heeft ontvangen voor zijn arbeid.

Op dit moment is naar schatting slechts 35% van alle uitzendbureaus in Nederland gecertificeerd. In 2006 bleek uit onderzoek dat de overheid jaarlijks € 260 miljoen misloopt aan belastingen en sociale premies door toedoen van duizenden malafide uitzendbureaus.

Met het voorstel van minister Kamp tot een registratieplicht voor alle uitzendbureaus wordt zichtbaar welke bureaus actief zijn in Nederland. Vanaf 1 januari 2012 moet de registratieplicht gaan gelden. De arbeidsinspectie zal dan extra controles houden. Als blijkt dat een uitzendbureau actief is in Nederland en niet staat geregistreerd dan wordt zowel het uitzendbureau als de inlener beboet voor € 12.000,- per werknemer, bij herhaling € 24.000,- per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000,- per werknemer.
Daarnaast zal de Stichting Normering Arbeid alle geregistreerde onderneming gaan benaderen om zich te laten certificeren.

Minster Kamp wil ten slotte zorgen dat de arbeidsinspectie, belastingdienst, gemeentes en de uitzendbranche meer gegevens met elkaar gaan uitwisselen om onderbetaling van werknemers, belastingontduiking en slechte huisvesting van buitenlandse werknemers effectiever te kunnen bestrijden.

Voorlopig is het wetsvoorstel nog geen wet, het ligt nu voor advies bij de Raad van State.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verplichte registratie uitzendbureaus

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief