icon

Verzoek verzegeling boedel

Wanneer je een wanbetaler in je debiteurenportefeuille hebt zitten, kun je verschillende dingen doen. Je kunt hem aanmaningen sturen. En als dat geen effect heeft kun je conservatoir beslag leggen. En vervolgens een incassoprocedure opstarten. Maar als je wanbetaler nou niet alleen jouw vorderingen onbetaald laat, maar daarnaast ook nog andere schuldeisers laat zitten, is het misschien beter om het faillissement van je debiteur aan te vragen. De curator, die dan wordt aangesteld, zal het vermogen van je debiteur liquideren en de opbrengst volgens een wettelijk vastgelegde rangregeling verdelen over de schuldeisers. Vaak is er niet zoveel te verdelen: je debiteur betaalde niet voor niets zijn schulden niet meer. De kans dat je uiteindelijk een deel van je vordering (laat staan: je hele vordering) voldaan ziet, is helaas erg klein.

Maar stel nu dat je debiteur over een flink aantal goederen beschikt. Handelsvoorraden bijvoorbeeld. Dan wil je als faillissementsaanvrager liever niet dat deze in de periode voorafgaand aan het faillissement verdwijnen. Immers, de curator kan deze verkopen, en de opbrengst uiteindelijk gebruiken om de crediteuren van gefailleerde te voldoen. Maar in de periode tussen het moment dat het verzoek tot faillietverklaring wordt gedaan, en het moment dat het faillissement ook werkelijk wordt uitgesproken (die periode kan wel een maand of twee duren), kan natuurlijk van alles gebeuren. De goederen kunnen worden verscheept naar een ver buitenland, of ze kunnen worden verkocht, of verduisterd. Ook al krijgt de curator de zaken juridisch terug in de boedel, hij moet natuurlijk wel weten waar ze zijn, wil hij ze kunnen verkopen.

De wetgever heeft daar een voorziening voor getroffen. Hangende het onderzoek kan de rechtbank degene die het faillissement heeft aangevraagd – op diens verzoek – verlof verlenen de boedel te doen verzegelen. De rechtbank wijst in dat verlof een notaris aan die de bevoegdheid krijgt de verzegeling uit te voeren.

Let wel: de rechtbank geeft op het verzoek tot verlof verzegeling boedel een beschikking af waarin dus ook verlof wordt verleend. Met die beschikking in de hand kunnen aanvrager en notaris de boedel verzegelen. De beschikking is niet de verzegeling zelf. Maar als de notaris de verzegeling uitvoert (en dat doet de notaris heel letterlijk: met het zegel van de notaris), dan kunnen de verzegelde goederen niet meer worden verplaatst, laat staan verduisterd. Gebeurt dat wel, dan moet het zegel noodzakelijkerwijs worden verbroken en dat is een strafbaar feit. De verzegelde goederen blijven dus waar ze zijn, en de curator – die als de faillietverklaring wordt uitgesproken wordt aangesteld – zal de goederen aantreffen daar waar ze verzegeld zijn. Als het zegel tenminste niet is verbroken.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verzoek verzegeling boedel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief