icon

Social media en het relatiebeding

We hebben in deze blog al herhaaldelijk geschreven dat concurrentie- en relatiebedingen voor met name werknemers riskanter zijn dan vaak wordt aangenomen. Met de komst van de zogenaamde “social media” zoals netwerk- en vriendensites LinkedIn, Twitter, Facebook en Hyves blijkt er een nieuw gevaar op de loer te liggen: ook het accepteren dan wel leggen van contact via deze media kan overtreding van een relatiebeding tot gevolg hebben. Dat het, al dan niet klakkeloos, accepteren en verzenden van uitnodigen behoorlijke financiële gevolgen kan hebben ondervond een werknemer die blijkens een uitspraak van de rechtbank Arnhem werd veroordeeld tot betaling van een behoorlijke boete.

In deze zaak werd de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden beëindigd, waarbij tussen partijen werd afgesproken dat werknemer zich zou onthouden van elk soort contact (direct, indirect, zijdelings) met een vijftal bij naam genoemde relaties van de werkgever. Op het overtreding van het beding werd een boete van € 10.000,- per overtreding gesteld.

De werknemer trad na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij een concurrerend bedrijf in dienst en nam het met het beding kennelijk niet zo nauw: na al eenmaal veroordeeld te zijn tot betaling van € 20.000,- wegens het overtreden van het relatiebeding, stond hij een tweede maal voor de rechter omdat zijn ex-werkgever stelde dat hij het relatiebeding wederom overtreden had. De werkgever stelde in deze tweede procedure dat werknemer driemaal het relatiebeding had overtreden: i) door een zakelijk contact vanuit zijn nieuwe werkgever, ii) door een lunch waar een relatie bij aanwezig zou zijn en waarvoor hij zich had aangemeld maar waar hij niet naar toe was gegaan omdat zijn voormalig werkgever daar geen toestemming wilde geven en iii) door de vermelding op de website LinkedIn dat een van de relaties “now connected” was met de voormalig werknemer.
De rechter oordeelde dat voor wat betreft het onder i en iii genoemde sprake was van overtreding van het beding nu de werknemer inderdaad contact heeft gehad met een relatie van de voormalig werkgever.

De uitspraak leidde tot veel discussie (onder meer op de radiozender BNR); het onderhouden van contact via social media valt volgens velen onder privébezigheden en bovendien zou de grens onduidelijk worden wat wel en niet onder een relatiebeding valt: mag je wel of niet reageren op een discussie gestart door de relatie van dezelfde netwerkgroep van LinkedIn? Mag je iemand volgen via Twitter? Mag je contact onderhouden via Schoolbank.nl? Anderzijds: waarom zou je niet mogen bellen en wel berichten via LinkedIn mogen sturen?

De beantwoording van deze vraag hangt met name af van wat tussen partijen is afgesproken. In dit geval heeft de werknemer ingestemd met een zeer strikt relatiebeding dat elke vorm van contact uitsloot. De meeste relatiebedingen zijn minder strikt; doorgaans is het relatiebeding bedoeld om “het actief en stelselmatig benaderen” van relaties van de ex-werkgever te voorkomen. In dat laatste geval is een “slapend” contact via de social media waarschijnlijk geen probleem. Ook het onderhouden van privécontact via Hyves of schoolbank.nl zal, zolang de relatie niet wordt weggekaapt bij de voormalig werkgever, geen problemen opleveren.

Hoewel het begrijpelijk is dat de meeste werknemers instemmen met allerhande concurrentie- en relatiebedingen (met boeteclausule!) om toch die ene felbegeerde baan te krijgen, dan wel in ruil voor een potje geld bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst instemmen met een strikt relatiebeding, laat deze uitspraak zien dat het echt de moeite loont om te onderhandelen over de inhoud van het relatiebeding en hoe dit wordt vormgegeven.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Social media en het relatiebeding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief