icon

Mogen militairen inmiddels staken?

Stakingsrecht voor militairen – het onderwerp zou binnen afzienbare tijd wel weer eens actueel kunnen worden. Minister Hillen moet één miljard euro bezuinigen op Defensie, en gedwongen ontslagen lijken niet te voorkomen. De bonden hebben al gezegd dat dat voor hun niet bespreekbaar is, dus acties liggen wellicht in de lijn der verwachting. Hoe zit het (inmiddels) met het recht van militairen om te staken?

Ruim zes jaar geleden schreef ik over het recht van militairen om te staken, of beter gezegd, het feit dat ze dat recht niet hebben. Nederland had toen recent een herzien Europees Sociaal Handvest ondertekend, en daarbij het algemene voorbehoud voor overheidspersoneel laten vallen. Tot die tijd gold stakingsrecht voor geen enkele ambtenaar; sindsdien mogen ambtenaren ook staken. Wel is de regering een uitzondering blijven maken voor militaire ambtenaren, of beter gezegd ambtenaren aangesteld bij het ministerie van Defensie. De regering gaf aan daar een aparte regeling voor te maken.

Die regeling is er inmiddels, en wel in de Militaire Ambtenarenwet. Aan die wet is (ruim drie jaar geleden) een artikel toegevoegd dat militairen – nog steeds – verbiedt deel te nemen aan stakingen. Burgerpersoneel van defensie mag dat wel, maar voor militairen én burgers bij Defensie geldt dat zij niet mogen meedoen aan collectieve acties die de operationele inzet van de krijgsmacht verstoren of belemmeren.

Met de nieuwe regeling lijkt er dus weinig veranderd aan de situatie van vóór 2008. Weliswaar was toen het recht om deel te nemen aan collectieve acties niet wettelijk vastgelegd, maar het was al wel de praktijk. De paar keren dat militairen zich lieten horen gebeurde dat ook al in de vorm van acties, zoals protestbijeenkomsten. De eerste acties tegen de bezuinigingsplannen zijn overigens ook al gevoerd.

Militairen voeren in de regel niet snel actie, en de vraag of een actie de operationele inzet van de krijgsmacht verstoort is (naar mijn weten) niet eerder door een rechter beantwoord. Wellicht dat dat gaat veranderen.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Mogen militairen inmiddels staken?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief