icon

Tijdelijke wet ambulancezorg

In de categorie beter-ten-halve-gekeerd-dan-ten-hele-gedwaald: de vergunning voor onbepaalde tijd zoals genoemd in de Wet ambulancezorg komt er (voorlopig) niet.
De procedure voor het verlenen van een dergelijke vergunning is – zoals het Ministerie het zelf zegt – op dit moment niet “EU-proof”, en om die reden heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten het voorstel voor een Tijdelijke wet ambulancezorg voor advies aan de Raad van State door te sturen.

De Wet ambulancezorg van 4 december 2008 was nog niet in werking getreden, en dat zal nu dus voorlopig ook niet gebeuren. Vooralsnog verandert er dan ook niet veel. De bedoeling van de Tijdelijke wet is vervolgens om huidige aanbieders van ambulancezorg voor de duur van 5 jaar als aanbieders in de zin van de wet aan te wijzen. Daarbij zal wel worden toegewerkt naar het uitgangspunt dat er voor elke veiligheidsregio 1 rechtsper-soon – de “ Regionale Ambulancevoorziening” – eindverantwoordelijke is.

Op het moment dat er nog meerdere aanbieders in een regio actief zijn, zal de Minister hen in het kader van de Tijdelijke wet als samenwerkingsverband aanwijzen en dient men onderlinge afspraken te maken. Wanneer de verschillende aanbieders daarin niet slagen, krijgt de Minister (aldus het voorstel) de mogelijkheid om ofwel 1 van de aanbieders aan te wijzen, danwel zelf een rechtspersoon op te richten.

Het voorgaande betekent overigens niet dat in de toekomst niet langer meerdere (oorspronkelijke) aanbieders van ambulancezorg binnen een regio actief kunnen zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten hun samenwerking te formaliseren, door op enig moment (afhankelijk van de regels rond vergunningverlening) te werken van uit 1 rechtspersoon, aan wie de vergunning is/wordt verleend. Daarnaast noemt de Wet ambulancezorg op dit moment nog expliciet de mogelijkheid van het krachtens enige overeenkomst met de Regionale Ambulancevoorziening (degene met de vergunning) verrichten van ambulancezorg; oftewel de ambulancezorg kan aan anderen worden uitbesteed.

Hoe de vergunning aan die Regionale Ambulancevoorziening zal worden verleend, en voor welke periode; die vraag blijft nog even staan.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tijdelijke wet ambulancezorg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief