icon

Postitie van consumenten bij faillissementen

In diverse eerdere blogs informeerden wij u over de verschillende posities die schuldeisers in faillissement innemen. Sommigen (zoals banken, Belastingdienst, werknemers) hebben een comfortabeler positie dan anderen (“gewone” leveranciers). Recentelijk zijn vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de positie van consumenten in faillissementen van winkel(keten)s.

De minister antwoordde op 17 maart 2011. Hij begon met de constatering dat consumenten over het algemeen in faillissement van hun contractspartner een zwakkere positie hebben doordat zij niet in de gelegenheid zijn om zekerheden voor zichzelf te bedingen. Daar komt bij dat zij vaak aanbetalingen doen. De kans is, zo stelt de minster, “tamelijk gering” dat zij die ooit nog terug krijgen. Toch is de minister niet bereid de positie van consumenten in faillissementen van winkel(keten)s te verbeteren, door hen bijvoorbeeld een preferentie te verschaffen.

Reden daarvoor is dat er “onvoldoende draagvlak” voor een dergelijk plan zou zijn omdat de verhaalspositie van banken daardoor zou afnemen. Verder vindt de minister dat curatoren in faillissementen over middelen beschikken om de positie van consumenten te verbeteren, bijvoorbeeld door bij een doorstart van de koper te bedingen dat die met de belangen van de gedupeerde consumenten rekening houdt. De minister meent ook dat consumenten kunnen weigeren een aanbetaling te doen of veiliger manieren denkbaar zijn voor het doen van aanbetalingen.

De argumenten van de minister zijn slechts ten dele overtuigend: curatoren in faillissementen van winkel(keten)s zijn niet verplicht de belangen van consumenten, die slechts een gedeelte van de groep van schuldeisers uitmaken, te waarborgen door de doorstarter daartoe te bewegen. Meestal zal dat een lagere koopprijs tot gevolg hebben en dat is niet in het belang van alle gezamenlijke schuldeisers, voor wie de curator optreedt. Het weigeren van een aanbetaling is weliswaar mogelijk, maar winkeliers zijn niet verplicht om het doen van aanbetalingen veiliger te maken. De werkelijke achtergrond voor het behoud van de zwakke positie van de consument, lijkt te moet worden gezocht in de bankenlobby.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Postitie van consumenten bij faillissementen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief