icon

Wet bescherming persoonsgegevens: verbod op registratie etniciteit

Gemeenten kunnen te ver gaan in hun aanpak van bijvoorbeeld risicojongeren. Zo heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onlangs de deelgemeente Charlois in Rotterdam een last onder dwangsom opgelegd. Charlois verwerkte structureel gegevens van jongeren die tot minderheidsgroepen uit de wijk behoren. Daarbij verwerkte Charlois onder meer gegevens over ras en etniciteit met als doel om de achterstand van de betreffende jongeren te verminderen/op te heffen.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het verwerken van persoonsgegevens betreffende iemands ras/etniciteit echter verboden. Gegevens over iemands ras/etniciteit behoren samen met die over (onder andere) iemands godsdienst, levensovertuiging en seksualiteit tot de bijzondere persoonsgegevens die op grond van de Wbp onder een strikt beschermingsmechanisme vallen. Charlois deed evenwel een beroep op de uitzonderingbepaling van artikel 18 onder b Wbp, waarin kortweg gezegd is opgenomen dat voornoemd verbod niet van toepassing is indien verwerking van de persoonsgegevens geschiedt in het kader van voorkeursbeleid. Hoewel Charlois volgens het CBP had aangetoond dat er sprake is van achterstand van de betreffende jongeren, had zij niet aangetoond dat het betreffende programma (Deelgemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak) van Charlois ook daadwerkelijk de achterstand van de jongeren ongedaan maakte. Volgens het CBP was er dan ook geen sprake van een voorkeursbeleid en gold het verbod op verwerking van de persoonsgegevens onverkort.

Ook bedrijven dienen zich aan de Wpb te houden. Niet alleen de verwerking van bijzondere gegevens, maar ook algemene persoonsgegevens vallen onder het beschermingsregime. Aangezien het daarbij niet altijd duidelijk lijkt wat wél en wat niet is toegestaan, kan het geen kwaad dat zij zich daarover goed laten adviseren. Het CPB heeft immers ook in het verleden aangetoond zijn toezichthoudende taak uitermate serieus te nemen.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied privacy.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet bescherming persoonsgegevens: verbod op registratie etniciteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief