icon

Uitbreiding Wet Melding Collectief Ontslag

Eerder berichtten we al over het voornemen van toenmalig minister Donner van Sociale Zaken om de Wet Melding Collectief Ontslag aan te passen. Minister Kamp heeft dit voornemen nu in een wetsvoorstel omgezet.

Het wetsvoorstel houdt in dat bij een voorgenomen reorganisatie waarbij 20 of meer werknemers hun baan zullen verliezen, de werkgever melding moet maken bij de betrokken vakbonden en het UWV, ongeacht op wat voor manier de arbeidsovereenkomsten met die werknemers zullen worden beëindigd.

Op dit moment kunnen werkgevers nog proberen onder hun meldingsplicht uit te komen, door met een deel van de werknemers een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Volgens de huidige tekst van de Wet Melding Collectief Ontslag hoeft een werkgever alleen melding te maken als hij zich voorneemt 20 of meer arbeidsovereenkomsten te beëindigen door opzegging met toestemming van het UWV en/of middels ontbinding door de kantonrechter. Het wetsvoorstel beoogt dus deze “sluiproute” voor werkgevers te doorkuisen.

Met dit wetsvoorstel zou de Wet Melding Collectief Ontslag ook meer in overeenstemming komen met de Europese Richtlijn inzake collectief ontslag. Volgens de considerans van die richtlijn moeten voor de berekening van het aantal ontslagen als bedoeld in de definitie “collectief ontslag” van die richtlijn, ook andere vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die uitgaan van de werkgever worden meegenomen. Een beëindigingsovereenkomst wegens een reorganisatie gaat ook uit van de werkgever en zou dus op basis van de richtlijn mee moeten tellen.

De wet is voorlopig nog niet aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel en het wordt nu voorgelegd voor advies bij de Raad van State. Daarna moet het wetsvoorstel nog worden ingediend bij de Tweede Kamer. Wij zullen u op de hoogte houden.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitbreiding Wet Melding Collectief Ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief