icon

De koopverklaring bedrijfsactiva/voorraad/inventaris

Wanneer een onderneming om financiering verzoekt bij een bank, verkrijgt de onderneming deze doorgaans niet zonder meer. Om te voorkomen dat de bank later met oninbare vorderingen komt te zitten, verzoekt de bank zijn kredietnemers om zekerheid te stellen voor de financiering. Het gaat dan vaak om hypotheek- en pandrechten. De kredietnemer bezwaart, ten gunste van de bank, zijn roerende zaken en zijn vorderingen met een pandrecht en zijn onroerend goed met hypotheekrecht. Wanneer de kredietnemer niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan de bank de bezwaarde activa van de onderneming verkopen en zich op de opbrengst verhalen.

De verkoopopbrengst van met pand of hypotheek bezwaarde goederen ligt vaak lager dan een ‘gewone’ verkoopopbrengst. Enkele jaren geleden kopten de kranten dat met hypotheek bezwaarde huizen, wanneer deze door de bank op een executieveiling worden verkocht, vaak ver onder de marktwaarde over de toonbank gaan. De woningen zouden op een executieveiling gemiddeld 37% minder opbrengen dan bij een gewone, onderhandse verkoop.

Ook verpande roerende zaken – waarbij men over het algemeen moet denken aan voorraad en inventaris – leveren op een executieveiling over het algemeen slechts een fractie van hun oorspronkelijke marktwaarde op. Om de executieopbrengst voor de pandhouder (de bank) enigszins zeker te stellen, willen banken wel eens een zogenaamde ‘koopverklaring’ bedingen. Deze koopverklaring houdt grofweg het volgende in. De kredietnemer, de bank en een derde partij sluiten, in aanvulling op de overeenkomst waarbij het pandrecht wordt bedongen, een tweede overeenkomst: de koopverklaring. In deze koopverklaring verbindt de derde partij – vaak een moedervennootschap of een bestuurder – zich om op eerste verzoek van de bank bepaalde, in de koopverklaring gespecificeerde zaken van de kredietnemer te kopen ten gunste van de bank. De koopprijs is daarbij in de overeenkomst bepaald, met dien verstande dat over het algemeen wordt overeengekomen dat deze koopprijs periodiek zal dalen met een bepaald bedrag. Op enig moment is de overeengekomen koopprijs derhalve gedaald tot nihil. De koopverklaring heeft derhalve slechts een beperkte houdbaarheid.

De voordelen van deze koopverklaring voor de bank mogen duidelijk zijn. De bank kan zich de kosten en inspanningen van het organiseren van een executieveiling besparen. Er is immers reeds een koper voor de verpande zaken. Daarnaast wordt de waarde van de verpande zaken, en dus van het pandrecht, voor een bepaalde periode gegarandeerd. De bank heeft hiermee dus – al is het voor slechts een beperkte periode – een oplossing gevonden voor het probleem van de lage executieopbrengst.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De koopverklaring bedrijfsactiva/voorraad/inventaris

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief