icon

Amsterdam komt met een leegstandverordening voor kantoren

Om leegstand van kantoorgebouwen te voorkomen, biedt de Leegstandwet gemeenten de mogelijkheid een leegstandverordening vast te stellen. Amsterdam is de eerste gemeente die van de mogelijkheid gebruik maakt.

In Amsterdam staat circa 18 % van de kantoren leeg. De gemeente wil die leegstand tegengaan. De eigenaren zullen met de leegstandverordening worden verplicht de leegstand van een kantoor na zes maanden bij de gemeente te melden. Doet de eigenaar dat niet, dan riskeert hij een last onder dwangsom, of bij herhaling zelfs een bestuurlijke boete.

Binnen drie maanden na melding start de gemeente een leegstandoverleg met de eigenaar. In dat overleg wordt bezien of, en waarvoor het pand geschikt is om te gebruiken. Het overleg zal uiteindelijk in een leegstandbeschikking resulteren. De eigenaar dient die beschikking na te leven. Doet zij dat niet, dan kunnen burgemeester en wethouders een gebruiker voor het gebouw gaan voordragen.

Deze leegstandverordening zal niet voor alle Amsterdamse kantoorgebouwen gaan gelden. Voorlopig geldt deze alleen voor de gebieden Amstel III en Teleport, kantoren die groter zijn dan 10.000 m2 en ontruimde gebouwen die gekraakt waren.

De uitgangspunten voor de leegstandverordening staan in de notitie Leegstand in Amsterdam: inzet op gebruik, aanpak van leegstand d.d. 12 januari 2011. De notitie is vrijgegeven voor inspraak. Iedereen die dat wil, kan nog tot en met 10 maart 2011 zijn mening geven. Het is de bedoeling dat de concept leegstandverordening in mei aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. De leegstandverordening zal dan per 1 juni 2011 in werking moeten treden.

De leegstandstermijn van zes maanden gaat pas lopen op het moment dat de leegstandverorde-ning in werking is getreden. Of de geplande datum van inwerkingtreding gehaald zal worden, moet nog blijken. Ik verwacht in elk geval veel weerstand vanuit de markt. De leegstandverorde-ning grijpt immers diep in het eigendomsrecht van marktpartijen in.

Het is bovendien nog maar de vraag hoe effectief de maatregelen zullen zijn. De eerste leeg-standbeschikking zal op zijn vroegst 1 maart 2012 zijn genomen. Nog los van het feit dat daartegen bezwaar en beroep mogelijk is, zal voor de meeste gebruikswijzigingen de nodige vergunningen en ontheffingen, met bijbehorende proceduretijd, en verbouwingen nodig zijn. Voordat die allemaal rond zijn, zal het al snel anderhalf jaar verder zijn. Het kan heel goed zijn dat tegen die tijd de kantorenmarkt alweer is aangetrokken. Dan zou alle tijd en moeite voor niets zijn geweest.

Hoe dan ook: zover is het echter nog lang niet. De leegstandverordening zal eerst nog moeten worden vastgesteld, wat mijn inziens gezien de verwachte tegenstand en de huidige liberale regering niet per definitie een vanzelfsprekendheid zal zijn.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam komt met een leegstandverordening voor kantoren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief