icon

Huur en renovatie: wat krijgt de huurder vergoed?

Bij renovatie van een gehuurde zaak moet de huurder vaak geheel of gedeeltelijk het veld ruimen. Daardoor maakt hij kosten in verband met verhuis- en herinrichtingswerkzaamheden en bijvoorbeeld huur van alternatieve accommodatie. De wet biedt de huurder op dit punt bescherming. De mate waarin, hangt af van het antwoord op de vraag of de huur voortduurt of dat deze ophoudt na renovatie.

Wanneer de huurovereenkomst wordt beëindigd omdat de verhuurder het gehuurde zelf dringend nodig heeft voor renovatie, biedt de wet aan de huurder enkel recht op een tegemoetkoming in diens verhuis- en herinrichtingskosten. In de praktijk wordt door de rechter bij de toekenning van die tegemoetkoming het door de Minister van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) jaarlijks vastgestelde bedrag aangehouden. Momenteel bedraagt dit € 5.327,- voor zelfstandige woonruimte. Kosten boven dat bedrag hoeven door de verhuurder niet te worden vergoed. De huurder wordt dan dus niet volledig gecompenseerd.

Wanneer renovatie plaatsvindt met voortzetting van de huurovereenkomst (of als de huurder tijdelijk weg moet i.v.m. dringende werkzaamheden) dan is dit anders. In dat geval biedt de wet de huurder aanspraak op schadevergoeding. Dat houdt in dat de feitelijke kosten die de huurder maakt in verband met ontruiming en herinrichting van het gehuurde door de verhuurder dienen te worden vergoed. Hetzelfde geldt voor de schade die de huurder lijdt, zoals bijvoorbeeld omzetderving of extra reiskosten. Het gaat dan derhalve niet om een vooraf vastgesteld bedrag, maar om de daadwerkelijke kosten. Dit kan uiteraard aanzienlijk schelen. Bij renovatie moet men tegemoetkoming en schadevergoeding dus goed uit elkaar houden.


Koen van den Berg is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huur en renovatie: wat krijgt de huurder vergoed?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief