icon

Hoge Raad: beweegbare containerkranen zijn onroerend

Vorige week oordeelde de Belastingkamer van de Hoge Raad dat twee containerkranen die bestemd waren om zeeschepen te laden en te lossen ondanks hun beweegbaarheid over rails als onroerend zaak zijn aan te merken. Dit kwam aan de orde in het kader van de vraag of bij de verkoop van de kranen overdrachtsbelasting was verschuldigd. De inspecteur vond van wel, het havenbedrijf niet.

Zowel de rechtbank als het hof stelde het havenbedrijf in het ongelijk. De Hoge Raad ook. Het hof kwam tot het oordeel aan de hand van de vuistregels uit het alom bekende Portacabin arrest. In dit arrest is onder meer bepaald dat van belang is of het werk gelet op de aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Niet van belang is dat de technische mogelijkheid bestaat om het werk te verplaatsen. Ook is op grond van het Portacabinarrest de bedoeling van de bouwer om het werk al dan niet duurzaam ter plaatse te houden van belang. De Hoge Raad oordeelde dat de uitkomst van de beoordeling van het hof – dat de kranen onroerend zijn – juist is. De kranen staan, zij het indirect via rails, volgens de Hoge Raad feitelijk in voortdurende verbinding met de onder de kranen gelegen grond. Daarbij wijst de Hoge Raad tevens op zijn in 1997 gewezen arrest waarin werd geoordeeld dat de betreffende kranen ondanks hun beweegbaarheid over rails met de grond waren verenigd in de zin van artikel 3:3 BW.

Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat het begrip ‘onroerend’ de afgelopen jaren steeds ruimer wordt uitgelegd. Beweegbaarheid van een zaak – zelfs over 600-800 (!) meter zoals in het arrest van vorige week het geval was – staat het heffen van overdrachtsbelasting dus niet in de weg. Dit zal niet zonder kritiek blijven.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoge Raad: beweegbare containerkranen zijn onroerend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief