icon

Binnentreden door de curator

Door een faillietverklaring verliest degene die failliet is verklaard van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen. Het is de taak van de curator om de failliete boedel te beheren en te vereffenen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Voor het uitoefenen van zijn taak is in de wet aan de curator de mogelijkheid gegeven om elke plaats te betreden voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Normaal gesproken mag men niet zonder toestemming van de bewoner een woning binnentreden. Maar de Algemene wet op het binnentreden maakt het mogelijk om met een machtiging een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner. Art 93a van de Faillissementswet geeft de rechter-commissaris de mogelijkheid om de curator te machtigen om de woning van de gefailleerde dan wel een andere plaats te betreden. Het gaat hierbij om 'elke plaats', dus ook in de woning van anderen dan de gefailleerde of bijvoorbeeld in bedrijfspanden.

De curator moet echter wel een aantal voorschriften in acht nemen. Vóór het binnentreden van een woning moet de curator mededeling doen van het doel van het binnentreden. Hij dient zich ook te legitimeren bij het binnentreden. Verder heeft de curator een geheimhoudingsplicht ter zake van vertrouwelijke gegevens waarover hij in de woning beschikking krijgt.

De machtiging is overigens voor ten hoogste drie dagen geldig. En indien de curator een woning is binnengetreden zonder toestemming van de bewoner, dient hij hiervan een schriftelijk verslag op te maken en dit binnen vier dagen na het binnentreden toe te zenden aan de rechter-commissaris en aan de bewoner.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Binnentreden door de curator

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief