icon

Vanaf 1 januari 2011: de nieuwe werkkostenregeling

Soms heeft een blog louter een attenderende functie. Vandaag ontvangt u hiervan een voorbeeld.

Zoals u mogelijk al heeft vernomen, treedt vanaf 1 januari 2011 een nieuwe fiscale regeling in werking voor de onkostenvergoedingen die werkgevers aan hun werknemers kunnen verstrekken. Op hoofdlijnen komt de nieuwe regeling erop neer dat een werkge-ver een bedrag van 1,4% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers. Een aantal zaken kunnen onbelast vergoed blijven of worden verstrekt door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om gedurende een zekere tijd, en wel tot 1 januari 2014, te kiezen voor de huidige onkostenvergoedingsregeling. Tot en met 2013 kan ieder jaar opnieuw al dan niet worden gekozen voor de nieuwe regeling of voor de thans nog bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de nieuwe regeling voor alle werkgevers.

Of het voor u als werkgever zinnig is om nu al te kiezen voor de nieuwe regeling of dat het voordeliger is om nog een tijd gebruik te maken van de huidige regeling hangt volledig af van de wijze waarop u thans onkosten vergoedt. Op dit moment worden over dit onderwerp, onder meer door accountantskantoren, tal van voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook bij de Belastingdienst kunt u de nodige informatie verkrijgen. Indien de nieuwe regeling een wijziging van de arbeidsvoorwaarden inhoudt, of indien u vermoedt dat u arbeidsovereenkomsten zult moeten aanpassen, kunt u hierover natuurlijk ook bij ons terecht.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vanaf 1 januari 2011: de nieuwe werkkostenregeling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief