icon

Pied-à-terre in Amsterdam toch toegestaan?

Nadat afgelopen zomer veel commotie was ontstaan over de aankondiging van het Amsterdamse gemeentebestuur om het gebruik van woningen als pied-à-terre aan te pakken (zie onze bijdrage van 17 augustus 2010), komt het college van B&W met nieuw beleid. Amsterdam wil nu de tweede woning toch mogelijk maken. Dat geldt echter niet voor huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (onder de € 648,-).

Een gebruik van een woning als pied-à-terre wordt als een woononttrekking aangemerkt. Een pied-à-terre is een woning die als tweede woning wordt gebruikt en waar de eigenaar of huurder niet zijn hoofdverblijf heeft. In de Huisvestingswet is bepaald dat als een bewoner niet zijn hoofdverblijf in de woning heeft en daar niet als hoofdbewoner is ingeschreven, er dan een woning aan de woningvoorraad wordt onttrokken. In Amsterdam is daar altijd een vergunning voor nodig. Dat bepaalt de Regionale huisvestingsverordening. Het college van B&W wil nu op dat punt de huisvestingsverordening aanpassen zodat er in Amsterdam geen vergunningsplicht meer bestaat voor het gebruik van koopwoningen en dure huurwoningen (de grens is € 648,- per maand) als tweede woning.

Aan deze vorm van woononttrekking zal de voorwaarde worden verbonden dat het wel om “fatsoenlijk wonen” moet gaan. De pied-à-terre mag slechts ten eigen bate worden gebruikt en niet voor geldelijk gewin. Misbruik en fraude wordt niet getolereerd.

Hoe de nieuwe regels voor tweede woningen in de praktijk zal gaan uitpakken, zal nog moeten blijken. Het college heeft in ieder geval te kennen gegeven niet actief op tweede woningen te zullen handhaven. Maar zover is het nog niet. De raad zal eerst nog met het nieuwe beleid moeten instemmen. Daarna zal er een verzoek tot wijziging van de Huisvestingsverordening aan de Stadsregio worden voorgelegd.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Pied-à-terre in Amsterdam toch toegestaan?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief