icon

Verhoging competentiegrens kantonrechterszaken uitgesteld

De verhoging van de competentiegrens voor kantonzaken laat nog even op zich wachten. Het wetsvoorstel waarin onder meer de competentiegrens voor kantonzaken van € 5.000,- naar € 25.000,- wordt verhoogd, werd in mei van dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft echter diverse vragen gesteld waardoor de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2011 niet wordt gehaald.

Op dit moment is de kantonrechter bevoegd om vorderingen tot € 5.000,- te behandelen. Daarnaast is de kantonrechter bevoegd om te oordelen over alle geschillen in het arbeidsrecht, huurrecht en betreffende agentuur. Het grote verschil met zaken die onder de sector civiel vallen, is dat bij kantonzaken geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt. Met de verhoging van de competentiegrens beoogt de regering dan ook om de rechtspraak meer toegankelijk te maken. Het wetsvoorstel beoogt daarnaast een uitbreiding van de competentie in zaken met betrekking tot consumentenkrediet tot € 40.000,- en de consumentenkoop. Door de wetswijziging worden de belangen die spelen bij kantonzaken dus van dien aard dat – los van de specialistische kennis van het arbeidsrecht, huurrecht en agentuur die voor veel zaken is vereist – het in een groot aantal gevallen toch de moeite loont om een advocaat in te schakelen. Geschat wordt dat na invoering van het wetsvoorstel ca. 19.000 zaken van de sector civiel naar de kantonrechter zullen overgaan.

Overigens blijkt uit de vragen die door de Eerste Kamerleden zijn gesteld dat de kritiek van de Eerste Kamer zich onder meer richt op de voorgestelde afschaffing van de sector kanton van de rechtbanken en hoe deze zich (organisatorisch) verhoudt tot de instandhouding van kantonzaken. Over de verhoging van de competentiegrens is de Eerste Kamer op zich zelf bezien echter positief, zodat de invoering niet in gevaar lijkt.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verhoging competentiegrens kantonrechterszaken uitgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief