icon

Vordering tot herstel bij gebreken aan een koophuis of appartement

Wanneer er aan een koophuis of appartement gebreken optreden, dan heeft de eigenaar onder meer het recht van de aannemer herstel te vorderen. De vraag is dan vaak: wat vorder ik? Een concrete omschrijving van de te treffen herstelmaatregelen, of volsta ik met de algemene zinsnede dat ik herstel vorder naar de eisen van goed en deugdelijk werk?

Vaak zal de keuze afhangen van de vraag of de herstelmaatregelen wel of niet eenvoudig te omschrijven zijn, maar als het met name gaat om het resultaat, bijvoorbeeld een lekkagevrij huis, dan kan een vordering waarbij herstel naar de eisen van goed en deugdelijk werk wordt gevorderd, simpel en efficiënt zijn.

Voorbeeld: een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 23 november 2004 (BR 2005, blz. 735). In deze zaak ging het om een appartementencomplex waar zich ernstige lekkage- en tochtklachten voordeden. De Vereniging van Eigenaars vorderde herstel naar de eisen van goed en deugdelijk werk, en de aannemer stelde dat deze eis nadere inhoudelijke invulling behoefde.

Welnu, met dit verweer waren arbiters gauw klaar, want zij overwogen dat de eis tot herstel naar de eisen van goed en deugdelijk werk in het onderhavige geval “zonder twijfel” betekent dat de aannemer dient te voorzien in een structureel lek- en tochtvrije gevel. Hoe de aannemer daarin voorziet, zo overwogen arbiters verder, kan onbesproken blijven, daar de verantwoordelijkheid voor het slagen van het herstel bij de aannemer ligt.

Bij de vordering tot herstel speelt nog wel het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel. Wat houdt dit in? De eigenaar heeft recht op herstel, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het gebrek. In dat geval moet de eigenaar genoegen nemen met schadevergoeding. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft altijd al zo beslist, maar tegenwoordig staat het ook uitdrukkelijk in de wet, en wel in art. 7:759 lid 2 BW.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vordering tot herstel bij gebreken aan een koophuis of appartement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief