icon

Ontstaan boedelschuld ook mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming

In insolventieland heb je als crediteur graag dat de schuld van de debiteur aan jou een boedelschuld is. Crediteuren zullen immers worden voldaan naar rang en daarbij zullen boedelschulden eerder worden voldaan, eerder dan bijvoorbeeld de schulden aan de belastingdienst. Als er weinig te verdelen valt (hetgeen in faillissementen eerder regel is dan uitzondering) is er reden genoeg om te bepleiten dat de schuld aan jou een boedelschuld is.

Boedelschulden zijn schulden ontstaan na datum faillissement / surseance. Echter niet alle na genoemd tijdstip ontstane schulden zijn boedelschulden, alleen enkele schulden waaraan de wet deze rang verbindt of schulden die door toedoen van de curator zijn ontstaan (en inmiddels ook: waarvan de jurisprudentie dit heeft bepaald).

In een recent arrest heeft de Hoge Raad in geval van surseance bepaald dat ook uit stilzwijgende toestemming van de bewindvoerder boedelschulden kunnen ontstaan.

In de zaak die daaraan ten grondslag lag, hadden de bewindvoerders met een geïnteresseerde partij onderhandelingen gevoerd over een mogelijke overname van de in surseance verkerende onderneming. Een crediteur had tijdens de onderhandelingen de energieleveranties voortgezet, waardoor het voor de bewindvoerders mogelijk bleef de onderneming te verkopen. Toen de met de leveranties verbandhoudende schuld aan de orde kwam, stelden de bewindvoerders dat zij voor het ontstaan van deze schuld geen machtiging hadden gegeven, zodat de schuld geen boedelschuld kon zijn.

De rechtbank en het gerechtshof stelden de crediteur in het gelijk. De Hoge Raad liet de beslissing van het gerechtshof in stand. Van belang daarbij was dat de bewindvoerders het ontstaan van de schulden op eenvoudige wijze hadden kunnen voorkomen (en dat niet hadden gedaan) en dat zij welbewust (om de onderneming gaande te houden om deze te kunnen verkopen) hadden toegelaten dat uit de bestaande overeenkomst schulden waren blijven ontstaan.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontstaan boedelschuld ook mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief